SATSER PÅ DRONER: - Fra å ha en seksjon for ubemannet luftfart her tilsynet for fire år siden som faktisk var ubemannet, så er vi nå et tosifret antall medarbeidere som jobber med dette på full tid, sa luftfartsdirektør Lars Kobberstad under åpningen av SID (Sikker integrering av droner)
Foto:Skjermdump: Luftartstilsynet

Nytt droneregelverk:Åpner for store muligheter for Norsk droneindustri

-Droner er kommet for å bli, og droner skal integreres med annen luftfart i Norge, og det skal gjøres på en sikker måte! Slik åpnet sjefen for Luftfartstilsynet, Lars Kobberstad, åpnet det spennende seminaret om integrering av et felles europeisk regelverk for droner.
Sigve Losnegård

-Selv om droner er kommet for å bli, så er også droner påvirket av den globale pandemien som vi alle merker hver eneste dag, fortsatte Kobberstad.

-Det har gitt noen muligheter for droneoperatørene og helt sikkert også noen utfordringer, og det har også den konsekvensen at det felleseuropeiske regelverket som vi skal snakke mer om senere i dag, har blitt utsatt. Det vi nå gjelde i Europa fra kommende årsskifte og du vil etter hvert også skulle gjelde for norske operatører. Det vil gi mange muligheter; det vil gi tilgang til europeiske markeder for norske operatører, men det vil selvfølgelig også gi tilgang for europeiske operatører å konkurrere på det norske markedet, sa Kobberstad.

Luftfartsdirektøren er optimist på vegne av den norske dronebransjen.

-Jeg sitter med et soleklart inntrykk av at dere, de norske operatørene. er godt forberedt på å møte den konkurransen. Uansett gjennomarbeidet og godt regelverk som også alle følger, vil også være med på å styrke sikkerheten for droneoperatørene og all annen luftfart i Norge. Til syvende og sist så er det det vi er opptatt av, selv om vi også er opptatt av det er nytten som vi vet at droneindustrien tilfører norsk næringsliv, fortsatte Kobberstad.

Luftfartsdirektøren slo også fast at droner har vært et vekstområde for Luftfartstilsynet.

Fra å ha en seksjon for ubemannet luftfart her tilsynet for fire år siden som faktisk var ubemannet, så er vi nå et tosifret antall medarbeidere som jobber med dette på full tid. I tillegg til ren dronekompetanse utnytter vi også mer tradisjonelle luftfartskompetanse her på huset nå, det være seg innenfor luftrommet og det vi kaller flysikring, altså styring av luftrommet, og også innen luftdyktighet, altså den tekniske tilstanden til fartøyene som blir mer og mer komplisert. Etter hvert vil vi også kunne bruke den kompetansen vi har på det vi kaller «management system», altså hvordan man styrer operatørene sett fra et ledelsesperspektiv, som vi har god kompetanse med mot flyselskapene, konkluderte Kobberstad.

Deretter introduserte han Bente Heggedal Løvold, som har vært Luftfartstilsynets leder for seksjon for ubemannet luftfart siden 2017, etter å ha vært i tilsynet siden 2013.

-SID er årets høydepunkt for meg, sa Heggedal Løvold.

-Det er utrolig inspirerende å møte operatører og interessenter for å diskutere mulighetene for fremtidens luftfart. Første gang vi arrangerte SID, for fire år siden, var jeg helt alene i avdelingen vår. Nå har jeg med meg åtte fantastiske medarbeidere, og det er gjenspeiler selvfølgelig aktiviteten og kompleksiteten der ute i markedet, fortsatte Heggedal Løvold, før hun takket de «fremmøtte», og fortsatte:

-I år handler SID om innføring av nytt regelverk, altså en felles plattform for hele Europa. Og sammen så tror jeg vi skal få til mye mer enn det lille Norge kan klare å få til alene. Vi er klare for å ta plass i det store nye markedet, for både dere der ute og vi er forberedt, og enda mer forberedt skal bli i løpet av dagen i dag, sa Heggedal Løvold.

-Regelverk er en viktig puslespillbrikke i det store sikkerhetsbildet, men vi må ikke se oss blinde på lover og regler, for sikkerhet er så veldig mye mer.Sikkerhet er kultur, sikkerhet er teknologistandard. Sikkerhet, det er deg og meg, fortsatte Heggedal Løvold.

-Med drone og robotikk har vi muligheten til å minske risikoen ikke bare i luftfarten men også andre områder. Vi kan avhjelpe klatring på rigg og på vindturbiner, vi kan minske risikoen for bakketransport, biler, til tryggere lufttransport med drone. Framtiden er ubemannet, avsluttet Bente Heggedal Løvold introduksjonen til SID 2020.