Hans Petter Heimro ved ubemannet seksjon i Luftfartstilsynet holdt foredrag om SORA under SID-konferansen onsdag.
Foto:Skjermbilde fra SID

Nytt droneregelverk: Begrepet du må lære deg: SORA – hva innebærer det?

SORA handler om risikoanalyse, og må utføres av alle som søker om å operere innen spesifikk kategori.
Jan Frantzen

DRONEMAGASINET følger SID (Sikker integrering av droner) som arrangeres 14. oktober 2020 i regi av Luftartstilsynet. Gjennom en serie med artikler setter vi fokus på det nye felleseuropeiske droneregelverket som trår i kraft 1. januar 2021. 

Når det nye droneregelverket trer i kraft ved nyttår må søknader om å operere innenfor spesifikk kategori inneholde en risikoanalyse. Den er basert på den såkalte SORA-metodikken.

– SORA er en systematisk metode for å vurdere risikoen til en UAS-operasjon, forklarte inspektør Hans Petter Heimro ved ubemannet seksjon i Luftfartstilsynet under SID-konferansen onsdag.

– SORA er en systematisk metode for å vurdere risikoen til en UAS-operasjon, forklarte inspektør Hans Petter Heimro ved ubemannet seksjon i Luftfartstilsynet under SID-konferansen onsdag.

SORA står for Specific Operation Risk Assessment og er laget for å vurdere risikoen av droneoperasjoner på en helhetlig og standardisert måte.

SORA har ti steg, opplyste Heimro:

 1. ConOps

Concept of Operations

Dette går blant annet på å definere operasjonsområdet.

 1. Intrinsic GRC

Ground Risk Class

 1. Final GRC

Punkt 2 og 3 handler om bakkerisiko for å beskytte folk på bakken. Dette defineres ut fra en tabell i regelverket. Risikoen bestemmes utf ra befolkningstetthet, dronens størrelse og om flygingen er VLOS/BVLOS

 1. Initial ARC

Air Risk Class

Dette går på luftrisiko og klassifiseres på fire nivåer, avhengig av luftrommet du flyr i og hvilken høyde du holder.

 1. Strategic mitigations

Her kan du eventuelt legge frem bevis/oppfylle krav på at den faktiske lufttrafikktettheten er lavere enn kategorien du opprinnelig har falt inn i.

 1. TMPR

Tactical Mitigation Performance Requirements

Her identifiserer du krav for at dronesystemet ditt kan oppdage og unngå annen lufttrafikk.

 1. SAIL

Specific Assurance and Integrity Levels

SAIL-verdien er samlet risikoverdi og baseres på de forrige punktene. Den verdien brukes til å identifisere videre krav.

 1. OSOs

Operational Safety Objectives

Disse «sikkerhetsmålene» baseres på SAIL-verdien i forrige steg. Detaljene til hver OSO står i egne tabeller

 1. Adjacent area/airspace

Dette steget går ut på å identifisere risikoen for nærliggende områder ved tap av kontroll.

 1. Safety portfolio (Sikkerhetsportefølje)

Sikkerhetsporteføljen settes sammen for å vise hvilke risiko man har identifisert og man operatøren oppfyller kravene som er knyttet til denne risikoen, forklarte Heimro.

SORA-en kan være forhåndsdefinert (av EASA) som standardscenario eller predefined risk assessment (forhåndsdefinert risikoanalyse).

Målet med analysen er å få god oversikt over mulige sikkerhetsrisikoer og finne gode tiltak for å forebygge uhell og skader.

Les mer om SORA hos Luftfartstilsynet 

Fakta

Nytt droneregelverk

 • EU har vedtatt et nytt regelverk for droner
 • Regelverket trer i kraft i Norge 1. januar 2021, og innebærer endringer for de fleste norske droneoperatører
 • Les om de ulike regelendringene på Dronemagasinets nettsider