Nytt droneregister – gratis for alle

Nytt droneregister - gratis for alle. LT innfører registreringsplikt for droner. Vi hjelper deg og tilbyr gratis registrering for godkjente operatører i alle klasser.
Reportasje: Anders Martinsen

Luftfartstilsynet (LT) innfører registreringsplikt for dine droner, UAS Norway tilbyr nå dette gratis for alle godkjente operatører.

 

UAS Norway har nå blitt registreringskonsulent for alle operatører i Norge, det betyr at du som operatør ikke lenger behøver å fylle ut skjema fra LT. I tillegg har vi som mål at du skal slippe å betale gebyr til LT for registrering av dine droner.

 

UAS Norway har på eget initiativ etablert registeret som i dag er lansert, tiltaket er gjort etter stort påtrykk fra operatører som ønsker å samle all relevant informasjon om sine droner, forsikringer og annen relevant informasjon på et sted. Dette vil på ingen måter erstatte LT`s egne arkiver, men vi vet erfaringsmessig at innsending av data til ulike fagsystemer kan være en utfordrende oppgave. Derfor mener vi at dette kan forenkle overføringen av pålagt data til LT – og dermed også gjøre det enklere, raskere og også rimeligere.

Gratis for alle 

Utdrag fra forskriften: § 35. Merking av luftfartøy. Alle luftfartøy skal være tydelig merket med identifikasjonsnummer som tildeles av Luftfartstilsynet.

I vårt droneregister kan du gratis registrere dine fartøy (RO2 og RO3) og motta korrekt kjennemerke for disse (RO1 fra 1. mars). UAS Norway tar seg av registreringen mot LT og gjør informasjonen tilgjengelig på et samlet sted.

For oss er det viktig at alle (ikke bare medlemmer) har en forsvarlig merking av sine luftfartøy og følger de gjeldende forskriftene. Derfor gjør UAS Norway droneregistrert tilgjengelig for alle operatører i Norge – gratis for alle – alle droner samlet på et sted.

Vi er opptatt av å skape best mulig rammevilkår for operatører av ubemannede systemer i Norge. Droneregistreret vi i dag lanserer inneholder grunnleggende funksjoner og vil om kort tid utvikles videre med nye funksjoner.

Har du forslag til hvordan vi best mulig kan utvikle portalen videre? Da vil vi gjerne høre fra deg (mindrone@uasnorway.no).

Registrer gratis dine droner i dag

Alle godkjente operatører mottar i dag en e-post fra UAS Norway med mer informasjon om hvordan man registrerer sine droner i droneregisteret.
Dersom du er medlem av UAS Norway får du i tillegg registreringsmerker til dine luftfartøy kostnadsfritt. Vi starter utsendelsen av dette til godkjente operatører med gyldig forsikring 15. mars 2016
Vi håper også du er med på den store registreringsdugnaden slik at vi samlet kan gi Luftfartstilsynet en så effektiv portal at fremtidige gebyrer fra LT uteblir.
Lenke til registrering : http://mindrone.uasnorway.no/