Nytt droneselskap Tiepoint satser globalt

Andøya Space skiller ut kommersiell droneflyvning og satser globalt på overvåking i et helt nytt selskap Tiepoint AS på Geiteryggen i Skien sammen med Sundt Air.
Ole Dag Kvamme

– Sundt Air leverer maritim overvåkning og andre «special mission»-tjenester med fly, vi har i testprosjekt levert overvåking for Kystvakten med Schiebel-helikoptre. Nå slår vi oss sammen som to sterke leverandører og satser internasjonalt, sier Mats Mikalsen Kristensen, daglig leder (37) i det nye selskapet Tiepoint AS.

Satser stort. Mats Kristiansen og hans kollegaer er klare for internasjonal satsing. Foto: Privat

Mats Mikalsen Kristensen var tidligere operativ leder i Andøya Spaces droneavdeling, men har det siste året planlagt overføringen til nysatsingen. Tiepoint skal ha egne driftslisenser for droneflyging. Snart henter det inn penger fra eierne for å handle fixed wing og helikopterdroner.

I tillegg fortsetter Tiepoint AS suksessen Andøya har hatt med inspeksjon av infrastruktur, beredskap for oljeindustrien samt trening og opplæring.

Nettopp registrert

Pressemeldingen smøg stille ut fra Andøya Space for et par dager siden. Det er da heller ikke mer enn et par uker siden aksjeselskapet Tiepoint AS ble registrert i Brønnøysund 23. februar.

– Sundt Air og Andøya Space har som målsetting å bli en sterk og kompleks leverandør av overvåkningstjenester fra forskjellige plattformer, uttalte administrerende direktør Tor Bratlie i Sundt Air i pressemeldingen.

Men det er allerede et år siden daglig leder Mats Mikaelsen Kristensen flyttet sørover med familien. Nå er han veldig glad for å kunne annonsere den lenge planlagte satsingen.

Fakta

Andøya Space er eid 90 prosent av Nærings- og fiskeridepartementet og 10 prosent av Kongsberg Defence og Aerospace AS. Selskapet het tidligere Andøya Space Center og Andøya Rakettskytefelt før det.

Selskapet eier også underselskapene Andøya Space Defence og Andøya Space Education AS og Andøya Spaceport (tidligere Andøya Dronesenter) – alle 100 prosent. Driftsinntektene for konsernet var ca. 137 mill i 2020.

Det nye selskapet Tiepoint skal eies av Andøya Space og Sundt Air Holding AS med 50 prosent hver. Sundt Air Holding, som rapporterte 161 millioner kroner i driftsinntekter for 2020.

 

Andøya Space har de senere år levert stadig flere dronetjenester gjennom forretningsområdet Andøya Space Unmanned. En militær dronedel har utviklet seg parallelt med at selskapet har satset på beredskapsflyvning med droner og trening og opplæring av dronebruk til sivile behov.

Nå skilles alt som ikke er militært ut i det nye selskapet Tiepoint. Fem ansatte i Andøya Space Unmanned går over i andre stillinger i Andøya Space konsernet. Av rundt tolv ansatte ved oppstart vil Tiepoint AS ha seks personer til ledelse, administrasjon og vedlikehold på Geiteryggen i Skien. Selskapet vil ha tre på Andenes og være representert i Trøndelag, Hamar og i Oslo.

– I tillegg vil Tiepoint snart utlyse to stillinger som pilot og instruktør på Andenes, samt stillinger som sjefsflyger og teknisk sjef med lokalisering Geiteryggen eller Andenes, opplyser Kristensen.

Totalt håper Kristensen å øke antallet i det nye selskapet til 25 ansatte på Geiteryggen.

Satser kommersielt

– Dere var tidligere et omtrent heleid offentlig selskap, nå er vekten i privat favør gjennom delingen mellom Andøya Space og Sundt Air Holding. Var det vanskelig å drive som statlig eid selskap?

– Vi har vært et kommersielt selskap, og løst vår satsing på et kommersielt nivå. Det eneste som har vært under statlig bevilgning har vært Andøya Space Education, så svaret er nei. Årsaken til sammenslåingen er at vi ser store synergier gjennom en felles satsning, sier Kristensen.

Kristensen ønsker ikke å oppgi hvor mye selskapet omsatte for i 2021, hvis man skiller ut det som skal med i det nye selskapet. Han vil heller ikke oppgi hvor mye kapital man skal hente inn fra eierne, utover at alt kommer fra Andøya Space og Sundt Air Holding, slik at de skal beholde femti prosent eierskap.

Dette skal de drive med

Tiepoint AS får med seg avtalen med Norsk oljevernforening for operatørselskap (NOFO), hvor man har ti droner i konstant beredskap.

Selskapet skal også fortsette suksessen Andøya Space Unmanned har hatt med trening og opplæring av sivile og kommersielle beredskapsbehov. Det tredje benet har vært inspeksjon og kartleggingstjenester med multirotordroner og elektriske fastvingedroner.

Selskapet vurderte mange steder for lokalisering, med endte på Geiteryggen, som en sentral plass i Sør-Norge med egnede områder for droneoperasjoner og nærhet til mange kunder.

– Hva blir igjen på Andøya, som skal tilhøre Tiepoint?

– Vi er allerede spredt over hele landet, og har droneoperatører fra Svalbard til Sørlandet. Med kommersielle forpliktelser i nord vil vi fortsatt ha et solid avtrykk med ansatte i nord. Men veksten skjer i Sør-Norge. Det er her vi har de store kundene våre, sier Kristensen.

Overvåking

Sundt Air har i mange år vært involvert i overvåking med et bemannet Beechcraft King Air B350ER LN-KYV-fly for Kystverket, Kystvakten og Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet.

Sundt har gjort det samme i Danmark. Men slik overvåking er i ferd med å bli overtatt av droner, og et digert, internasjonalt marked har åpenbart seg.

Fixed wing for fremtiden. Mange operasjoner fremover vil bli utført av fixed wing drones. Økt rekkevidde og sensorkapasitet er noen av fordelene som det kan gi. Foto: Privat

– Sundt er allerede gode på overvåkingsoperasjoner og Andøya Space Unmanned på store, komplekse droneoperasjoner. Vi vil satse på slik overvåkingsflygning, sier Kristensen.

Det norske selskapet Nordic Unmanned i Sandnes har hatt suksess med miljøovervåkingsdroner for blant annet det europeiske sjøsikkerhetsselskapet EMSA. De kan nå få en sterk, norsk konkurrent.

– Vi skal ikke selge droner. Vi skal være konkurransedyktig tjenesteleverandør på det globale markedet – og ja, vi skal selvsagt gå i konkurranse med Nordic Unmanned, sier Kristensen, men tar seg i det.

– Vi samarbeider jo med dem også, da, smiler han gjennom telefonen.

Pensjonerer Cruiser 2

Satsingen vil ikke skje med den godt brukte Cruiser2 fixed wing fra spanske Magline. Kristensen avslører at disse skal pensjoneres. Man er i ferd med å anskaffe nye, men ønsker ikke si hvilken leverandør selskapet sikter seg inn på.

Fra Andøya tar Tiepoint med seg to elektriske Bramour fixed wing-droner fra C Astral. Disse er fortsatt i bruk for NOFO-kontrakten, og kan kartlegge 40 kvadratkilometer om dagen.

Selskapet har også et titall DJI Matrice 300 og Matrice 210 man tar med seg.

Men nå skal det altså handles overvåkingsdroner, men i tillegg skal selskapet ha multirotor-droner, for å fortsette tilbudet med inspeksjoner for bygg, kraftlinjer og større infrastruktur.

Ikke salg av overvåkingsdroner

Selskapet planlegger også handle større helikopterdroner, som man allerede har benyttet i flygning for kystvakten. Det kan se ut som selskapet skal drive med alt, og vi må spørre om de også posisjonerer seg for Forsvarets anskaffelse av overvåkingsdroner til inntil 450 millioner kroner fra Setermoen. Svaret er nei.

– Vi tror Forsvaret ønsker å kjøpe disse dronene. Vi ønsker å være en dronetjenesteleverandør for kommersiell sektor, og posisjonerer oss for å være en seriøs aktør på det globale markedet. Indirekte ligger det i svaret at vi ikke skal levere denne typen salg av droner. Den militære satsingen blir liggende igjen i Andøya Space Defence, sier Kristensen.