Fra presentasjonen til UNOSAT ved Einar Bjørgo
Foto:Ørn Borgen

Et nyttig verktøy i humanitært arbeid

Droner brukes i økende grad i humanitært arbeid, blant annet til kartlegging av naturkatastrofer og i forbindelse med minerydding.

– Droner er spesielt nyttig for å få overblikk i krisesituasjoner. Vi bruker droner til blant annet kartlegging og skadeanalyser i forbindelse med jordskjelv, flom, storm eller andre naturkatastrofer, sier Einar Bjørgo, som leder FN-programmet UNOSAT i Geneve.

Droner brukes ikke bare til å få overblikk i en første fase, men også til å følge rekonstruksjonsarbeidet over tid.

– Vi var den første organisasjonen som brukte droner operasjonelt etter jordskjelvet på Haiti i februar 2012. Da kartla vi deler av hovedstaden Port au Prince ved hjelp av droner, forteller Bjørgo.

Fra presentasjonen til UNOSAT

Etter jordskjelvet i Nepal i 2015 samlet UNOSAT dronevideoer på YouTube. Videoene ble brukt til å få oversikt over hvilke landsbyer som var rammet eller ikke rammet, slik at hjelpearbeidet ble mest mulig effektivt.

– Droner bør brukes som en integrert del av et system. Potensialet er stort, men det er viktig å ikke bare fokusere på hardware, men også på hvordan dataene vi samler inn kan brukes best mulig. På sikt ser vi etter nye bruksområder for droner, som transport av nødhjelp, medisiner eller telekommunikasjon til kriserammede områder, sier Bjørgo.

Også Norsk Folkehjelp bruker droner i sitt arbeid med minerydding og fjerning av klasebomber, blant annet i Kambodsja og Laos.

Fra presentasjonen til UNOSAT

– Droner brukes til kartlegging. I minelagte områder gir dronen oversikt over terrenget. Vi kan se hvor tidligere skyttergraver er konstruert, og vi ser spor av minefeltet. I jungelområder med kort sikt og dårlige veier bruker vi droner for å ta oss fram. Ved hjelp av droner får vi et bilde av hvor vi er og hvor vi bør gå videre, sier Jan Erik Støa i Norsk Folkehjelp.

NB: FSD har utarbeidet rapporten Drones in Humanitarian Action  som beskriver bruksområdene for droner i humanitært arbeid.