OM UAS NORWAY

UAS Norway er den norske bransjeorganisasjon for ubemannet luftfart – i hovedsak droner.

UAS Norway organiserer bedrifter og enkeltpersoner som har et profesjonelt forhold til droner, annen ubemannet luftfart og tilknyttet teknologi. Våre mer enn 900 medlemsbedrifter har flere tusen ansatte som daglig bruker droner til næring og nytte.

UAS Norway er en non-profit organisasjon som bidrar til å utvikle og profesjonalisere ubemannet luftfart i Norge. Dette innebærer blant annet politisk påvirkning for å sikre gode og forutsigbare rammevilkår, etablering av nettverk og møteplasser, og forsknings- og utviklingsarbeid. Siden etableringen i 2008 har UAS Norway etablert et stort nasjonalt og internasjonalt nettverk som våre medlemmer nyter godt av.

Blant politikere og i departementer, direktorater og tilsyn er UAS Norway anerkjent som en konstruktiv og tydelig samarbeidspartner, som bidrar til en enklere og tryggere hverdag i luften og på bakken.