Innsatsleder Svend Bjelland i Oslo Politidistrikt
Foto: UAS Norway

Politiet: – Vi har vært for strenge

- Vi må bli tydeligere når vi oppretter et restriksjons-område i forbindelse med ulykker, og så langt som mulig la pressen gjøre sin jobb - også ved hjelp av droner. Det sa innsatsleder Svend Bjelland i Oslo Politidistrikt under seminaret «Sikker integrering av droner» i regi av Luftfartstilsynet i Bodø denne uken.
Reportasje: Anders Martinsen

Bakgrunnen for diskusjonen som kom opp under Bjellands foredrag var blant annet en artikkel i Dronemagsinet (Nr. 3) hvor journalist Hans Torgersen, leder i Aftenposten Luftfoto skrev i en kommentar at politiet oftere innførte et større restriksjons-område enn det synes nødvendig å gjøre. Det mener han at direkte hindrer pressen ved enkelte anledninger i å bruke drone som kamera i deres arbeid.
– Vi har nok enkelte ganger gått for lang og lagt for strenge begrensninger. I Oslo har vi jobbet lenge med dette, men det er en pågående prosess for å finne den beste løsningen. Det kan være vi tøyer dette for langt, men vi skal være bevist på når vi bruker politilovens paragraf 7 som gir oss anledning til å opprette et restriksjons-område.

Hvilken praksis har politiet når man innfører et midlertidig restriksjons-område?
– Vi må ivareta sikkerheten til innsatspersonell og sikkerhet til egne luftstyrker. Så har vi behov for å beskytte arbeidsmetodikk, behov for å holde tilbake bevis i tillegg til taushetsplikt – vi har en plikt til at mistenkte eller gjerningsmenn blir identifisert når de er i våre hender. At det er aktivitet i luften skaper en utfordring for oss. Nylig hadde vi terror-aktivitet i Paris og der var det en utfordring for situasjonen at det gikk live på nyhetene.

– Men vi må bruke fornuft. Vi må nok bli flinkere når vi oppretter et midlertidig restriksjons-område og la pressen gjøre sin jobb, ved å åpne opp for dette når vi definerer rammen for restriksjonen.

– Avinor må hjelpe oss med å utforme det slik at det blir korrekt, samtidig må vi også gjøre vurderinger underveis om det er grunnlag for opprettholde restriksjons-området som er etablert sier Bjelland.