DRONER REDDER LIV: I løpet av 2023 har droner fra politiet bidratt til å redde flere liv. I stummende mørke leder sensoren fra dronen letemannskaper dem frem til den savnede personen. Søkeområdet er i følge politiet så vanskelig at du ikke kan se mer enn et par meter foran deg. Men ved hjelp av dronen blir personen raskt oppdaget og reddet. Foto: Politiet

Ny søk- og redningsmetodikk Politiets droner har i 2023 funnet 50 savnede og bidratt til å redde liv

I går presenterte politiet de nasjonale tallene for droneprogrammet. Resultatet er unikt. Det viser at dronepilotene i politiet har gjort 50 funn bare i 2023 og har bidratt til å redde flere liv.
Hans O. Torgersen

Det var en tydelig stolt justisminister Emilie Enger Mehl (Sp) som presenterte tallene under et lukket arrangement på politiets nasjonale beredskapssenter utenfor Oslo tirsdag.

– Jeg må si at det er en glede å være her og snakke litt om noe av det som blir gjort, som faktisk har gjort en stor forskjell for liv og helse. Det siste året har man virkelig fått se hvor viktig jobben dere gjør er. Bare i 2023 ble det funnet 50 personer i søk- og redningsoperasjoner ved hjelp av droner og dronekapasiteten. Det viser hvor viktig det er og hvilken forskjell det har gjort.

FORNØYD JUSTISMINISTER: Mehl var på politiets nasjonale beredskapssenter for å markere at det er ett år siden de siste av politiets 100 dronepiloter ble uteksaminert. Hun var også til stede på seremonien da det siste kullet fikk «vingene» sine i desember 2022.

– Jeg er utrolig glad for at vi nå har fått dronekapasitet i alle politidistrikter. Det er jo et tiltak som hjelper politiet mye med å finne folk raskt. Det er en kostnad, men jeg tror verdien vi får igjen er mye høyere. Vi kjenner alle landet vårt og vet at det kan være bratt, ulendt og vanskelig å komme fram for folk. Derfor er dette et av de verktøyene som ny teknologi bringer oss, som jeg tror vi skal være veldig glade for.

Mehl skrøt av omstillingsevnen i politiet og evnen til å ta i bruk ny teknologi.

– Vi snakker ofte om at de kriminelle, eller de vi prøver å trygge oss mot, er flinke til å bruke ny teknologi, men det må vi også være selv. Og jeg er også glad for at det ble ganske tidlig klart at bruk av droner kunne være nyttig i politiets samfunnsoppdrag.

Til sammen har politiets dronepiloter gjort flere enn 80 funn av mennesker.

Operativ leder Jørgen Lunde Ronge i politiets dronetjeneste viste justisministeren en video fra en vellykket søksaksjon med drone. På den ene videoen ser man den savnede tydelig med det varmesøkende kameraet. Samtidig ser man at søkemannskapene på bakken ikke har oppdaget vedkommende selv om de bare er to-tre meter unna.

UNIKE RESULTATER: Politiet kan se tilbake på unike resultater fra søk- og redningsoppdrag det siste året. Totalt har dronetjenesten flydd ca 3.000 timer, hvorav omlag halvparten er i tilknyttet oppdrag. Til høyre, operativ leder Jørgen Lunde Rogne

– Her er det en skog med bare et par meters sikt. Det er helt bekmørkt. Men dronepiloten kunne veldig raskt lokalisere personen med termisk sensor og deretter guide mannskapene inn, fortalte Ronge.

Dronetjenesten har nå 80 slike historier å vise til. I flere av dem har man også vært med på å redde liv.

– Grunnen til at vi får disse historiene er ikke bare på grunn av dronene. Men det er rett og slett på grunn av hvordan vi har valgt å implementere dette verktøyet.

Tallene som politiets dronetjeneste presenterte, viste at man etter oppstarten fant hver dronepilot i gjennomsnitt 0,1 savnet person i året. Rent statistisk måtte altså hver pilot jobbe i ti år før han eller hun gjorde et funn.

– Vi var litt overrasket for vi hadde forventet en høyere effekt av droner i søk og redning i denne perioden vi testet droner. Men så at her hadde vi et forbedringspotensiale, fortalte Andreas Aalstad Nilsen fra dronetjenesten.

– Innledningsvis i prøveperioden så hadde vi en langt lavere funnrate enn det vi har å vise til i dag. I 2020 og 2021 så fant hver dronepilot i gjennomsnitt ca. 0,1 person per år. Vi var litt overrasket fordi vi hadde forventet en høyere effekt av droner i søk og redning. Men så at her hadde vi et forbedringspotensiale.

Nilsen viste så frem en skisse av den såkalte sykkelhjulmodellen.

– Det er en måte å strukturere søk og redningsarbeid på for alle de involverte partene, hvor også dronene skal delta. Så det var naturlig for oss å utvikle nye teknikker og nye taktikker basert på sykkelhjulmodellen som vi vet allerede har veldig høy effekt.

Da handler det om å begynne å se på hvordan dronene fungerer.

NY SØK- OG REDNINGSMETODIKK: Slik bruker politiet i dag droner til søk- og redning. Med å optimalisere eksempelvis høyde, vinkel og hvordan søket blir utført ved hjelp av dronene har man økt antall funn, fortalte Andreas Aalstad Nilsen fra dronetjenesten under sin presentasjon.

– Hvilke parametre vi må justere inn. Helt ned på vinkler og mønstre. Flyhøyder og flyhastighet for å optimalisere muligheten for å finne mennesker som har gått seg bort. Så det arbeidet har resultert i helt konkrete taktikker som vi bruker inn i oppdraget når vi jobber for å finne mennesker. Så når en dronepilot fra politiet kommer til stedet så vil det være gjenkjennbare oppgaver fra sykkelhjulmodellen.