Praktiske tips og råd fra ekspertene

Reportasje: Anders Martinsen

Ved året konferanse fikk man i tillegg til mye viktig informasjon fra spennende foredragsholdere også praktisk kursing med råd og tips. F.eks. Fahil Anweri og Per Georg Krokstad fra Interfoto hadde gjennomgang av praktisk bruk av filming fra drone og behandling av filmen i etterkant.