Det norske dronemarkedet har en verdi på rundt 3,4 milliarder kroner. Av det utgjør fritidsdroner bare utgjør 121 millioner kroner.
Foto: FAKSIMILE rappor Droneii

Proffmarkedet 30 ganger større enn fritidsdroner

Selv om det selges fire ganger flere fritidsdroner enn profesjonelle droner, er fritidsmarkedet en helt ubetydelig del av norsk droneindustri.
Ole Dag Kvamme

– Det profesjonelle markedet har en verdi som er 30 ganger høyere enn fritidsmarkedet, ifølge en ny rapport om det norske dronemarkedet fra tyske Droneii, Drone Information Insights.

De tror utviklingen bare vil forsterke seg.

– Tjenestemarkedet er dominerende. Det utgjør over 85 prosent av det globale markedet. Fritidsmarkedet er derimot mettet i noen år og vil se en negativ vekst på 0,3 % frem til 2030, anslår Droneii.

Fakta

Samferdselsdepartementet står bak undersøkelsen, som utføres av det tyske konsulentselskapet Drone Industry Insights (Droneii).

Rapporten er datert 21. juni 2022. Den skal danne grunnlag for en ny luftfartssatsing, som departementet planlegger å legge frem til høsten.

Droneii gjennomførte undersøkelsen fra mars til mai i år. Selskapet snakket med representanter for 73 bedrifter, og intervjuet sju eksperter fra bransjen.

Rapporten bygger på det antatte dronemarkedet i 2022. Av et totalt, norsk marked på 3,4 milliarder kroner, står fritidsmarkedet kun for 121 millioner kroner.

Resten står proffmarkedet for. Dette deler seg i dronetjenester, som har en verdi på 2,9 milliarder kroner, hardware-markedet på 352 millioner kroner og programvare, som står for 88 millioner kroner.

Annonse

 

 

Selger mange flere billige

Fra fritidsmarkedet kommer 1,5 millioner kroner fra programvare, og 119 millioner fra hardware, altså droner.

I år regner rapporten med at det selges fire ganger flere fritidsdroner enn dyrere, profesjonelle plattformer. FAKSIMILE rapport

Til tross for at det kommersielle markedet er mye større økonomis, er fritidsmarkedet fire ganger større i form av solgte enheter – det vil si rimelige droner solgt i Norge i 2022.

I antall solgte droner antar man at det vil bli solgt 27.928 rimelige droner, hvorav DJI-droner står for de fleste. Profesjonelle droner antas solgt i et antall av 6.308 i 2022.

– Selv om proffmarkedet er stort i antall kroner, ser vi altså det ble solgt fire ganger flere, rimelige fritidsdroner i Norge, heter det i rapporten.

Åpner opp

Rapporten peker på at markedsleder DJI selger rimelige plattformer, men likevel spiller en viktig rolle også overfor det profesjonelle markedet.

– Deres relativt rimelige plattformer åpner for åpne muligheter for mer avanserte løsninger, hvor for eksempel olje- og gassindustrien krever mer avansert løsninger, kanskje løsninger laget i Norge.

For fremtiden spår Dronei at salget av fritidsdroner vil gå marginalt ned, mens verdien av proffmarkedet vil dobles.

Privatmarkedet vil stå omtrent stille, mens profesjonell bruk av droner vil øke kraftig de neste årene, tror Droneii. FAKSIMILE