– HELT TEXAS: – Det har ikke blitt bedre de siste årene. Det er helt texas enkelte steder, som i Trondheim, sier dronepilot Roy Haugberg fra Levanger. FOTO: Privat.

Reagerer på ulovlig droneflyvning: – Det er helt texas, særlig i eiendomsbransjen

Dronepiloter rapporterer om mye ulovlig flyvning, ofte med feil lisens - eller flyvning helt uten tillatelse. – Det er helt texas enkelte steder, sier dronepilot Roy Haugberg fra Levanger.
Ole Dag Kvamme

Haugberg bor og jobber fra Levanger i Trøndelag. Han fotograferer mye for Inviso. Han har også eget aksjeselskap, med sin egen RO3-lisens, men er også godkjent for å fly på Invisos RO3-lisens.

– Jeg opplever ukentlig at pris blir dumpet, at de med lavere godkjenning flyr drone til en lavere pris i tett bebyggelse og at folk helt uten tillatelser flyr oppdrag, sier dronepilot Roy Haugberg.

– Det har ikke blitt bedre de siste årene. Det er helt texas enkelte steder, som i Trondheim. De største eiendomsmeglerne ber kanskje huseier selv fly droner. Eller det kommer enn med RO1 og flyr rundt i tettbygde strøk. Jeg tror en kunne hatt en person i halv stilling for å rapportere useriøse droneflygere bare i Trøndelag, sier Haugberg.

Rapportert inn flere ganger

UAS Norway setter i en reportasjeserie søkelys på ulovlig droneflyvning, og vil følge opp med flere saker om innkjøpere og reaksjoner fra Luftfartstilsynet og politiet.

Reglene er enkle: Skal man selge bilder fra luften, altså kommersiell drone-flyging – også omtalt som næring- og nytteflyvning, trenger man minimum tillatelsen RO1 fra Luftfartstilsynet som også stiller krav til blant annet ansvarsforsikring for operatøren. Men i praksis betyr dette at du da ikke kan nærme deg folk, veier eller annen bebyggelse uten ofte svært omfattende planlegging og ofte en tidkrevende prosess for å få samtykke fra både grunneier og personer som bor eller disponerer eiendommen. Skal du fravike denne regelen må du ha RO3-tillatelse, som er dyrere å skaffe og holde. 

Og pr 14 mai 2019 er det registrert 2998 godkjente operatører hos Luftfartstilsynet. Kun 114 av disse var i RO3 mens hele 2707 var i RO1. Øvrige var i RO2 kategorien.

Roy Haugberg har kontaktet flere bedrifter og eiendomsmeglere, fordi han oppfatter at de kjøper inn dronefotos, eller bestiller oppdrag som åpenbart er kommet til veie fra operatører uten nødvendig godkjenning.

– De takket for opplysningene, men jeg har ikke sett noen endring. Jeg har mistet mange oppdrag fordi noen tar oppdraget for 500-1000 kroner. Kvalitet betyr ingenting så lenge det er pengene som styrer. Men dette gjelder flere, også kommune, TV-kanaler, aviser, foto- og filmselskap benytter folk uten tillatelsene i orden. Det er uforsvarlig, og vi som lever av dette taper.

Men når jeg har tatt opp dette, har jeg opplevd å bli kjeftet ut og kalt «useriøs» og «drone-politi», selv om jeg mener jeg har opptrådt seriøst og saklig, sier Haugberg.

Til og med offentlige tjenestepersoner mener han opererer utenfor loven.

– Ved ett tilfelle benyttet en politiet i Steinkjer en person med RO1-tillatelse til å fly i søk etter folk langs strender og i fjellet i en redningsoperasjon, sammen med annen flytrafikk, sier Haugberg.

UAS Norway har kontaktet Trøndelag politidistrikt for kommentarer.

Haugberg har selv rapportert både ungdommer og voksne til Luftfartstilsynet. 

Vil ha lisenssjekk før oppdrag

Fotograf Dag Frogner fra Porsgrunn selger mye dronefoto til eiendomsmeglere, og taper flere ganger oppdrag til amatører, som flyr ulovlig, og som kan sette prisene svært lavt. 

DE UTEN LISENS DUMPER PRISENE: – Når man ikke bruker penger på å skaffe lisens, ikke betaler årsavgift for lisensen og heller ikke forsikring, så er det fristende å dumpe prisene for å konkurrere på nettopp dette, noe mange gjør, mener dronefotograf Dag Frogner i Porsgrunn. FOTO: Privat.

– Dessverre er det lite fokus fra oppdragsgiver på å sjekke at lisens er på plass, dermed blir pris en veldig viktig faktor når nye avtaler skal gjøres. Jeg kan ikke huske at jeg noen gang har blitt spurt av boligmegler om jeg har lisens i forkant av et nytt samarbeid. Jeg har selv RO3-lisens fordi jeg ofte må fly i mer tettbebygde strøk. Hadde korrekt lisens for oppdraget vært et krav fra oppdragsgiver, ville markedet sett ganske annerledes ut, sier Dag Frogner.

– Mange flyr uten lisens eller ikke har tilstrekkelig lisens for oppgaven, sier Dag Frogner. 

Han er opptatt av manglende sikkerhet ved flyging uten eller på feil lisens, men kjenner det også på pengepungen:

– Når man ikke bruker penger på å skaffe lisens, ikke betaler årsavgift for lisensen og heller ikke forsikring, så er det fristende å dumpe prisene for å konkurrere på nettopp dette, noe mange gjør, sier Dag Frogner.

– Seks av ti på feil lisens

Kostnader ved å skaffe seg RO3-lisens er såpass store at det har blitt vanlig for mange å kommersielle RO3-operasjoner med RO1-tillatelser. Ja, mange flyr også helt uten tillatelser. 

– Ulovlighetene florerer, rett og slett, sier operativ leder Robert Dreier Hovland i Inviso. 

Inviso er ifølge dem selv Norges største droneoperatør og landets største bildebyrå.

–Jeg vil anslå at i markedet vi konkurrerer i flyr 20-30 prosent – og selger dronebilder – helt uten noen tillatelser i det hele tatt. Videre anslår jeg at fire av ti flyr på feil tillatelse, altså stort sett tilbyr bilder som er tatt i RO3-område med RO1, eller mangler forsikring, sier Dreier Hovland.

Målt i arbeidstid anslår han at det kan koste opptil 100.000 kroner å skaffe seg nødvendig dokumentasjon for å få RO2 og RO3-lisenser. RO1 krever svært lite dokumentasjon.

– RO1 fungerer fint for å fotografere hytter og landbrukseiendommer, men vi opplever at mange flyr også i tettbygde strøk. Det krever høyere tillatelse, og er dyrt, sier Dreier Holand

– RO1 fungerer fint for å fotografere hytter og landbrukseiendommer, men vi opplever at mange flyr også i tettbygde strøk. Det krever høyere tillatelse, og er dyrt, sier Dreier Holand

I tillegg til lisensen kommer årlige avgifter rundt 13.000 kroner, utstyr og selvsagt forsikringer. 

Dreier Holand skiller mellom ulovlig kjøring, altså de som flyr på feil lisens, og piratkjøring, hvor operatøren ikke har noen som helst tillatelser.

– Vi har en policy på ikke å reagere eller anmelde noen. Så lenge vi opplever at folk flyr sikkert, er ikke lovligheten vår oppgave. Men forretningsmessig er det selvsagt ikke bra å bli underbydd av folk uten tillatelsene i orden, sier Dreier Holand.

Han etterlyser mer oppfølging fra Luftfartstilsynet, men ser dilemmaer: Tilsynet kan kun ettergå de som flyr med feil lisens. Personer som flyr helt ulovlig, uten noen lisens, er politiets oppgave.

Låner selv ut lisenser

Men også Inviso må svare for bruken av lisenser. Siden tillatelsen ikke er personlig, kan innehaveren låne den bort. Inviso har per i dag 81 operatører knyttet til seg som flyr på deres lisens. Hva med dem?

– Vi krever at de har tatt dronelappen fra Veitrafikkstasjonen, at de setter seg inn i våre rutiner og har mottatt et kurs hos oss. Først da kan de fly på våre lisenser, sier Dreier Holand.

Varsko om filmbransjen

Stian Fjeldstad har fløyet droner profesjonelt siden 2011, nå i Service Drone, som opererer i flere store byer. Der deler tre piloter per nå RO3-lisens. 

Han nevner arkitekter, meglere, eiendomsutviklere – og filmindustrien, som bransjer med frynsete forhold til lovlig bruk og innkjøp av dronefoto.

– I filmbransjen driver de mye med scouting. De reiser rundt med drone for å filme mulige opptakssteder. Deretter leier deg meg inn for å skyte bildene de faktisk skal bruke. Scoutingen forstår jeg oftest skjer med folk uten lisenser overhodet. En kunde jeg nettopp var i kontakt med skulle ut å drive slik testflyging, og leide inn en fyr som flyr for en slikk og ingenting. På filmsettet opplever jeg det samme.

På mindre produksjoner er det helt vanlig at de har folk med droner som flyr rundt over alt. Det er trolig ulovlig, eller de flyr i RO3-operasjoner med RO1-lisens, sier Fjeldstad.

Kunden: «Det bryr ikke jeg meg om»

Som andre beskriver han eiendomsmeglere, men også entreprenører: de skal gjerne ha bilder av egen byggeprosess. 

VARSKO OM FILMBRANSJEN: – På mindre filmproduksjoner er det helt vanlig med droner som flyr rundt over alt. Det er trolig ulovlig, eller de flyr i RO3-operasjoner med RO1-lisens, sier Stian Fjeldstad i Drone Service. FOTO: Privat.

– Når jeg oppgir pris, svarer flere at de da bare kan kjøpe en drone og fly selv. Når jeg sier hva det vil koste dem å fly lovlig, er det mange som ikke reagerer. Det er mye mer vanlig med ulovlig flyging enn man skulle tro. Jeg ble spurt av en kunde nylig om å ta bilder av en byggeprosess i Kongsberg. Jeg ga en rimelig pris på 5.500 kroner for noe som var i underkant av én dags arbeid. Han valgte en som kunne gjøre jobben for 1.400 kroner.

«Han har sikkert ikke lov til å gjøre det», sa jeg. Kunden svarte: «Det bryr ikke jeg meg om, for vi skal bare ha bildene.», sier Fjeldstad.

Når det gjelder prising minner han om at droneflyging krever værforhold. Inkludert annet arbeid anslår han at man kanskje bare har 100 reelle arbeidsdager til opptak.

I diskusjonen om hvem han opplever bruker operatører uten lovlige lisenser mest, er han som andre opptatt av eiendomsmeglere. Men han skiller mellom store og mindre selskaper.

– Hos større meglerforetak legger gjerne fotografen inn bildene selv i deres systemer. Da har man noe mer kontroll på hvem som har tatt bildene. Men i mindre, eller mer frittstående meglerfirmaer håndterer meglerne mye selv, og der foregår det mer ulovlig dronefotografering, er mitt inntrykk. Det handler ofte om uvitenhet hos kunden samt at mange fortsatt ser det som «voksne som leker», sier Fjeldstad.