Dronepilot Kamil Kulis (bildet) og Jon Olav Seeberg fra jeger- og fiskerforeningen fikk Nittedal kommunes miljøpris 2022 for prosjektet med å bruke droner for å finne rådyrkillinger før førsteslåtten.
Foto: Magnus Bakken

Reddet rådyrkalver med dronerFikk kommunal miljøpris for droneprosjekt

Dronepilot Kamil Kulis og Jon Olav Seeberg fra jeger- og fiskerforeningen er tildelt Nittedal kommunes miljøpris 2022 for å ha startet et prosjekt med dronesøk etter rådyrkillinger før førsteslåtten i kommunen. Kulis forteller til Dronemagasinet at han får gåsehud av å finne de små hjelpeløse dyrene.
Hans O. Torgersen

I begrunnelsen for prisen heter det blant annet: «Prosjektet er nytenkende. Her benyttes ny teknologi for å unngå dyretragedier og samtidig sikres fôrkvaliteten.» Kommunen peker på at det blir flere og flere mennesker i dalen der Nittedal ligger.

«Dyrenes habitater og naturlige områder konstant kommer i skvis mellom menneskenes aktivitet og dyrenes behov for plass (…), må aktsomhet vises. For å få til dette mest mulig skånsomt, er droneprosjektet i en klasse for seg.»

– Hyggelig å bli verdsatt

– Jeg synes det er veldig hyggelig å bli verdsatt for den jobben vi har gjort. Jeg begynte med dette i fjor, ble inspirert av gjengen fra Østfold etter å ha sett det de gjør på Facebook, forteller Kulis til Dronemagasinet. 

Han jobber som takstingeniør og hadde lenge tenkt på å kjøpe drone for å bruke i jobben. Bildene han så og historiene han leste om prosjektet med å redde rådyrkillinger i Indre Østfold førte til at han satte planene ut i livet.

En Parrot Anafi med termisk kamera ble verktøyet som gjorde at han fant og reddet sin første rådyrkilling.

To rådyrkillinger er funnet og skal reddes før førsteslåtten.

500 killinger reddet

Denne sommeren er flere enn 500 rådyrkillinger reddet fra lemlestelse og død takket være den nasjonale dugnaden for bruk av droner før førsteslåtten. Dette er et prosjekt som Indre Østfold kommune og UAS Norway står bak.

Fakta

  • De aller fleste rådyrkillingene fødes i en kort periode fra midten av mai og ut i juni. Rådyrene gjemmer sine nyfødte ute i det meterhøye gresset, helst langt ute på jordet.
  • Når moren er borte fra dem for å beite, ligger killingene helt stille og er nesten usynlig. Rovdyrene finner dem ikke, men det gjør heller ikke bøndene som leter etter dem for å bære dem i sikkerhet før gresset skal slås første gang, det som kalles førsteslåtten.
  • Førsteslåtten skjer nå så tidlig at det er midt i sesongen der rådyrkillingene ligger gjemt på jorden.
  • Norges jeger- og fiskerforbund (NJF) skriver på sine nettsider at bare reven tar livet av flere rådyrkillinger enn knivene på slåmaskinene.
  • I enkelte områder kan så mye som 30 – 40 % av killingene bli drept i forbindelse med førsteslåtten.

Denne våren meldte Kulis seg seg på et kurs i regi av den nasjonale dugnaden.

– Jeg meldte meg på fordi jeg hadde en del spørsmål, og syntes kurset var veldig nyttig. Etter det har jeg skjønt at man kan få mye bedre resultater ved å engasjere flere. Jeg tok kontakt med Seeberg, som er nestleder i jeger- og fiskerforeningen, og spurte om vi kunne samarbeide, forteller Kulis. 

De to startet et eget prosjekt, etablerte en Facebook-gruppe og annonserte etter medhjelpere.

Dronepilot Kamil Kulis og frivillig medhjelper Sindre Snøtun. Foto: Magnus Bakken.

– Får gåsehud

– Flere personer stilte opp. Grunneier Løvenskiold Vækerø var veldig engasjer, de forpakter en del innmark til gressproduksjon og stilte opp med ansatte og organiserte søk. I år fant vi 15 killinger i Nittedal og to i Bærum.

– Hvordan opplever du det å finne disse små rådyra?

– Det er fantastisk, man får gåsehud. Det må oppleves, og det er vanskelig å gi seg før slåtten er helt ferdig. Jeg synes det er veldig gøy å finne dem, og veldig gøy å få tilbakemeldinger fra bøndene på at det ikke har fått noen dyr i slåttemaskinene. Da gir det veldig mye mening.

I Nittedal leter man nå etter en ny dronepilot som kan ta over jobben etter Kulis, som skal flytte til Nordre land. Han ser for seg at det blir droneflyging etter rådyrkillinger der også.

– Det er mindre kornproduksjon og mere gras der oppe. Jeg har pratet med noen i Nordre Land som er i gang med å starte et prosjekt, sier en fornøyd dronepilot. 

Kulis har for øvrig allerede investert i en ny drone, en DJI Mavic 2 enterprise.