Referat årsmøte er klart

Signert referat fra årsmøte
Anders Martinsen

Signert referat fra årsmøte er lastet opp på medlemsidene til alle våre medlemmer.