Fra LTs dronekonferanse i Bodø 2016
Foto:UAS Norway

– Regelverket løser ikke alt

Denne uken inviterte Luftfartstilsynet til drone-konferanse. Teamet for konferansen var sikker integrering av droner i luftrommet. - Regelverket løser ikke alt, beslutninger må tas og holdninger må komme inn, sa Luftfartsdirektøren under sin åpning av konferansen.
Reportasje: Anders Martinsen

– Viktig at dere stiller opp. Gjennom dette seminaret starter vi det pro-aktive sikkerhetsarbeidet. Regelverket er der, men vi må jobbe med sikkerheten. Det er nå over 1000 aktører. Har vi noe historisk som har en sånn utvikling? Det har vært en eksplosiv utvikling. Tror ikke vi finner dette i andre deler av luftfarten. Det er et interessant fenomen. Når det skjer så mye med så mange som kommer inn i luftfarten, blir det lett mange bekymringer. Det hører vi mye av, men er vi kun bekymret da mister vi mulighetene. Det er muligheten vi må jobbe for og ikke fokusere på bekymringene alene, sa Luftfartsdirektør Stein Erik Nodeland i Luftfartstilsynet da han åpnet konferansen.

Mer enn 60 deltagere var tilstede da konferansen startet torsdag i Bodø.

Stor verdiskapning

– Dette er en bransje med stor verdiskapning. 500 arbeidsplasser direkte. Minimum 200 millioner i omsetning. Fremdeles bare en start. Skal vi utnytte mulighetene må folk ikke få oppfatning om at det er utrygt. Teknologisk utvikling (bedre og bedre), regelverk (tilpasset) og det som er viktig – holdning og sikkerhetskultur. Det har gått over tid og gjort at luftfarten har en imponerende statistikk. Det må være målet for ubemannet luftfart.

Åpenhet er viktig

– Ubemannet innebærer risiko som vi må håndtere. Til syende og sist er det enkeltmennesket som må ta beslutninger. Regelverket løser ikke alt, beslutningen må tas og holdninger må komme inn. Vi må veilede og få personer med erfaring til å dele. De eldre og erfarne tar vare på de nye. Det er av det aller viktigste vi kan gjøre. De eldre må ikke bli selvgode – de yngre må være motvekt så man holder hverandre i sjakk. Det har jeg tro på at er mulig å få til. Åpenhet fra luftfarten er viktig, det du gjør godt og dårlig må du lære av. Ta belastningen og lær av det – åpenhet er viktig. For oss som myndighet må vi i vareta allmennhetens interesser men også sørge for samspill mellom myndighet og utøver. Den veien går sikkerhetsarbeidet, avsluttet Nodeland etter åpning av konferansen i Bodø.