Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård er her sammen med Bjørn Laksforsmo, administrerende direktør for drift og vedlikehold, og Tore Magnus Follinglo, dronesjef i Statens vegvesen, under et tidligere besøk til et veianlegg.
Foto:Frøydis Tornøe / Samferdselsdepartementet

- Norge skal fortsatt være et foregangsland Regjeringen annonserer ny Stortingsmelding om droner i 2025

- Vi har som mål at Norge fortsatt skal være et foregangsland for droner, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård, som nå varsler egen Stortingsmelding for droner våren 2025.
Hans O. Torgersen

– Derfor starter vi arbeidet Norges første stortingsmelding for droner og ny luftmobilitet. Denne skal være klar i løpet av våren 2025, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård.

Han kom med nyheten om den nye strategien på Kveldsnytt på NRK1 onsdag. Den nye Stortingsmeldingen kommer i tillegg til Norges Dronestrategi som ble publisert 31 mars  2018, da Ketil Solvik Olsen (FrP) var samferdselsminister. 

Tidligere har ubemannet luftfart blitt godt presentert og redegjort for i Stortingsmelding 10 “Bærekraftigig og sikker luftfart – Nasjonal luftfartsstrategi”.

Torsdag morgen sendte samferdselsdepartementet ut en pressemelding der Nygård snakker veldig varmt om fremtiden for dronebransjen. 

– Vi står overfor et paradigmeskifte i luftfarten, hvor vi ved hjelp av stadig mer avanserte droner kan løse stadig flere og mer komplekse oppgaver i samfunnet. Dette kan i tillegg gjøres mer effektivt og sikkert, til lavere kostnader og med reduserte utslipp, sier han. 

Den nåværende dronestrategien kom i 2018.

Med stortingsmeldingen ønsker regjeringen å stake ut en langvarig og forutsigbar kurs for droner og ny luftmobilitet, noe som de ønsker skal gi næringen trygghet til å satse fremover.

– Utviklingen på dronefeltet er enorm. Teknologier som var nyskapende for bare noen få år siden er allerede utdatert i dag. Droneteknologiens raske utvikling åpner for store næringsmuligheter. Derfor vil vi legge til rette for at dronenæringen kan utvikles videre, og at Norges posisjon som foregangsland kan opprettholdes, sier Nygård.

Samferdselsministeren heller imidlertid litt kaldt vann i blodet hos de som ser for seg dronetaxi rundt neste sving. 

– Passasjertransport med drone anses å ligge noe lenger fram i tid, men vi ser nå en internasjonalt sterk satsing på, og utvikling av, større droner, som kan brukes til transport av både passasjerer og gods. På grunn av en geografisk spredt befolkning, med øyer, fjordarmer og fjelloverganger, er Norge et attraktivt marked for aktører som satser på passasjerdroner. I tillegg oppfattes vi som både tidlig ute og positivt innstilt til teknologien. Den posisjonen skal vi sørge for at vi fortsatt har, sier Nygård.