Regjeringen satser. Samferdselsministeren Ketil Solvik-Olsen
Foto:Fredrik Naumann

– Samferdselsministeren er ikke konkret nok

Statsråd Ketil Solvik-Olsen åpnet UNC-konferansen i Telenor Expo. Han avslørte lite om regjeringens kommende dronestrategi, men ga oss noen hovedtrekk.  
Jan Frantzen

– Som samferdselsminister merker jeg at det dere tilbyr er attraktivt for min sektor, og det gjør noe med min motivasjon for å legge til rette for deres økonomi og teknologi, sa samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen da han åpnet UNC-konferansen 2017 for et fullsatt auditorium i Telenor Expo.  

Han fortalte om regjeringens dronegruppe med representanter fra ulike departementer. Statsråden poengterte viktigheten av samarbeid mellom politikerne og bransjen.

Samferdsel minister Ketil Solvik Olsen åpnet UNC 2017, årets viktigste dronekonferanse.
Et utstillingsvindu for norsk droneindustri som presenterer muligheter droner kan representere i dag og i fremtiden.
UNC – Unmanned Nordic Conference
©Fredrik Naumann/Felix Features

Fikk pepper

Det var imidlertid lite konkret om den kommende dronestrategien, som skal være klar i løpet av noen uker. Daglig leder i UAS Norway, Anders Martinsen, var skuffet over dette.  

– Jeg synes ikke han er konkret nok, men jeg skjønner hvorfor. Vi skulle gjerne hatt noe tydeligere, men vi er glad for at han er her. Det vises at vi er en næring det satses på. Nå håper jeg at han tar med seg innspillene han fikk fra salen videre inn i utformingen av dette dokumentet, sier Martinsen.  

Etter seansen fikk vi et par ord med samferdselsministeren.  

– Du fikk litt pepper for å være vag angående denne strategien? 

– Vel, dere spør om innholdet i en strategi som ikke er ferdig, da er det vanskelig å være konkret. Vi skal være konkret når strategien kommer og det er om ganske få uker. Jeg tenker at dette vil være en strategi og en næring i kontinuerlig utvikling, og det viktigste er hvilke rammer vi legger for at utviklingen skjer positivt. Vi ser på å bidra innen FoU, eventuelt bidra med dronesenter, vi trenger at luftfartstilsynet er framoverlent og ivaretar både tilsyn og regelverk, og så må det være et samarbeid på alle plan slik at vi utvikler oss i takt med teknologien.  

– Du sa at dette ikke skulle være en femårsplan, hva skal det være? 

– Da sikter jeg til at hvis verden endrer seg i morgen, må det være nok handlingsrom til at vi også kan endre oss. Men vi skal peke ut en tydelig retning, og ett perspektiv er at jeg vil heller at vi har et selskap som kommer fra USA til Norge for å utvikle seg, i stedet for motsatt. 

– Kan du gi oss hovedtrekkene i den kommende strategien?   

– Det kommer til å handle om sikkerhet, om miljø, hvordan vi skal organisere myndighetene på dette, om staten skal bidra i et dronesenter. Også vil det være en kontinuerlig jobb internt i staten om hvordan vi kan være kjøpere og brukere av disse tjenestene.  

UNC – Unmanned Nordic Conference
©Fredrik Naumann/Felix Features

Under innlegget fra scenen kommenterte statsråden at mulighetene er enorme i droneindustrien.  

– Derfor vil vi være med å påvirke dem innenfor rammer som samfunnet synes er nyttige, sa han, og omtalte droneindustrien som «en spennende næring for oss», men også et utfordrende nytt territorium.