Thomas Ytterdahl er en av dronepilotene i Farsund og Lyngdal jeger- og fiskeforening. I fjor var han også med på å bære ut rådyrkalver som ble reddet fra slåmaskinene.
Foto:Tore Furuholt/Farsund og Lyngdal jeger- og fiskeforening

Rekordtidlig førsteslått – nå skal rådyrkalvene reddes med drone

Uvanlig varmt vær fører til tidlig gresslått. Allerede denne uken er de første dronepilotene ute for å berge rådyrkalvene fra de skarpe knivene på slåmaskinene.

Hans O. Torgersen

Rådyrhunnene fødte de første kalvene ute i skogen for flere uker siden. Når gresset ute på jordene nå blir tett nok, gjemmer rådyrene de nyfødte der også og kampen for å redde dem fra lemlestelse og død starter.

I den nasjonale rådyrdugnaden har dronepiloter har organisert seg og gått på kurs. Nå skal de ut og praktisere det de har lært, å bruke droner med varmesøkende kameraer for å finne rådyrkalvene og berge dem før bøndene går i gang med slåttemaskinene.

Her kan du følge med hvor mange rådyrkalver som blir reddet i år – og du kan selv registrere deg som frivillig for årets dugnad.

– Slåtten har faktisk begynt enkelte plasser på grunn av varmen i gresset, sier Tore Furuholt, leder av dronegruppa i Farsund og Lyngdal jeger- og fiskeforening. 

– På grunn av varmen i gresset? 

– Ja, på grunn av varmen det blir fort tørt og da svir gresset seg. Da må de ta det med i gang, ellers blir det ingenting igjen. 

– Er det noen bønder som har meldingen behov for å få hjelp av dere? 

– Ja, torsdag er det første oppdraget meldt inn.  

– Og dere er klare? 

– Vi er klare. Vi har fire droner som står klare til å få ladet, så vi kjører på. 

Tore Furuholt, leder av dronegruppa i Farsund og Lyngdal jeger- og fiskeforening. FOTO: Thomas Ytterdal.

I Farsund og Lyngdal var de med på rådyrdugnaden for første gang i fjor.

– Vi startet for første gang i fjor med to droner og fire piloter. Så vi var egentlig veldig fornøyd. Vi hadde egentlig som mål å finne ti, men vi fant 50. 

– Når var det første oppdraget for dere i fjor? 

– Første oppdrag var i første uke av juni.

Enkelte steder med mye og tett gress hadde dronepilotene utfordringer med å finne rårdyrkalvene.

– Når det blåste var det litt utfordrende fordi gresset la seg og dekket rådyra. Vi måtte fly over flere ganger i forskjellige vinkler.

Furuholt forteller at dronepilotene i gruppa føler at de lærte mye i fjor og dermed stiller bedre rustet til årets sesong.

Nasjonalt forventes det at det i 2024 blir funnet så mange som opp mot 1000 rådyrkalver ved hjelp av drone med varmesøkende kamera. Førsteslåtten som nå har startet helt sør i landet er ventet å raskt også skje andre steder i landet. Tradisjonelt sett starter førsteslåtten i Indre Østfold og området rundt Sarpsborg i begynnelsen av juni måned.

Fakta

Den Nasjonale rådyrdugnaden

  • Ved hjelp av droner med termisk kamera finner letemannskaper rådyrkalver som gjemmer seg i gressengene. Når dyrene er funnet bæres de ut av farlig område før slåmaskinene like etterpå kan gjøre sitt arbeid.
  • Det ble i fjor reddet om lag 500 rådyrkalver under dugnaden.
  • Målsetningen for årets nasjonale rådyrdugnad er å redde dobbelt så mange dyr.
  • Det har vært et rekordhøyt antall frivillige som har gjennomført UAS NORWAYS rådyrkurs i forkant av dugnaden. 120 personer har fullført kursene.
  • 58 søksgrupper fra mange fylker og kommuner er registrert.
  • Alle dronepilotene som er involvert er sertifiserte og har gjennomgått godkjent opplæring.
  • Alle frivillige har blitt kurset i dyrehåndtering.
  • Den nasjonale rådyrdugnaden er en dugnad hvor arrangøren ikke tjener penger på innsatsen. Det gjør heller ingen av deltakerne.