En av dronene til Nordic Unmanned.

Rekordunderskudd, men investor har fortsatt troen på Nordic Unmanned

Inntektene til det norske droneselskapet Nordic Unmanned økte i fjerde kvartal 2022, men kostnadene økte mer enn tre ganger så mye. Selskapet går mot et underskudd på 229 millioner kroner i 2022. Samtidig har man ordrer for nesten en milliard kroner.
Hans O. Torgersen

Torsdag la Nordic Unmanned frem tallene for siste kvartal i 2022. Sammenlignet med samme kvartal i 2021 økte inntektene med 13 millioner kroner til 40,5 millioner. Samtidig økte driftskostnadene mer enn tre ganger så mye, og endte på 117,2 millioner. 

I børsmeldinger og presentasjoner opererer man med beløp i Euro, men Dronemagasinet har regnet dette om til norske kroner etter dagens kurs.

Tapet ble til sammen 135 millioner kroner i fjerde kvartal (etter skatt på 54,8 millioner) mot 29,6 millioner i 2021. 

– Som forventet

– Det var som forventet, sier investor Jon Sigurd Lundestad i Bergen.

Lundestad er en av mange små investorer i Nordic Unmanned, 

– Vi har jo fått resultatene fra de forskjellige kvartalene i 2022, og gitt i forhold til det som er meldt av kontrakter som er vunnet, så var det som forventet, den økte inntjeningen, men fremdeles ikke nok inntekter til å dekke kostnadene, sier Lundestad til Dronemagasinet.

Ledelsen i Nordic Unmanned gav torsdag uttrykk for en klar optimisme, tapene til tross. 

– I 2023 er vår overordnede prioritet å konvertere høyverdi kundeavtaler til kontantstrøm, skalere produksjonsaktiviteter, effektivisere driften gjennom kostnadskontroll og samle ressursene, skriver Knut Roar Wiig, administrerende direktør i Nordic Unmanned i en børsmelding.

Knut Roar Wiig, toppsjef i Nordic Unmanned, viser frem selskapets drone-in-box under ONS 2022 i Stavanger. FOTO: HANS O. TORGERSEN.

– Gå i null andre kvartal

I presentasjonen som selskapet la frem torsdag, forteller man at målet er å gå i null på driften allerede i andre kvartal i år. 

Nordic Unmanned har videre som mål å øke omsetningen i år med ikke mindre enn 30 prosent, til 328 millioner kroner. Selskapet gjør det fordi man allerede har en ordrereserve på nesten en milliard kroner, 975 millioner for å være nøyaktig.

Ordrebøkene kan fylles ytterligere opp. Første halvår i år konkurrerer Nordic Unmanned om kontrakter til en verdi av 734 millioner kroner. 

– Deler du optimismen som ledelsen i selskapet har?

– Ja, for ellers hadde jeg vel solgt aksjene. Det er mange oppstartsfirmaer som har en ambisjon om å komme i svarte tall tidligere, og så er de vel optimistiske. Det er gjort store investeringer i vekst. Nå har de antydet at de vil jobbe mer med kostnadsfokusert og gjøre firmaet til en «cash cow» med tiden, sier investor Lundestad.

På børsen førte kvartalstallene fra Nordic Unmanned til at selskapets aksjekurs falt med over 12 prosent. Fredag gikk kursen ytterligere ned og endte på fem kroner. Det er nesten 90 prosent mindre enn da aksjen ble omsatt til oppunder 50 kroner i midten av februar 2021. 

Slik har akskjekursen til Nordic Unmanned utviklet seg siden selskapet ble børsnotert i desember 2020. SKJERMDUMP EURONEXT.

Toppsjefen i Nordic Unmanned, Knut Roar Wiig, er en av de største eierne i selskapet gjennom sitt heleide selskap Skaulen AS, som eier 4,4 prosent av aksjene.

Dette er de største eierne. Listen er hentet fra hjemmesiden til Nordic Unmanned:

Investor Number of shares % of top 20 % of total Type Country
WALLCROSS AS 2 281 221,00 10,52 5,37 COMP NOR
HELGØ INVESTERING AS 2 273 356,00 10,49 5,35 COMP NOR
JELSA INVESTERING AS 2 273 356,00 10,49 5,35 COMP NOR
SKAULEN AS 1 870 410,00 8,63 4,40 COMP NOR
NORDNET LIVSFORSIKRING AS 1 343 578,00 6,20 3,16 COMP NOR

Les også:

Tilbyr aksjer på billigsalg

Nordic Unmanned med nok en stor europeisk dronekontrakt