Riktig beslutninger raskere

Med Deep learning vil du få bedre grunnlag for å ta riktig avgjørelser raskere. - La dronene ta seg av de vanskelige og tidkrevende oppgavene sier Michael Jones hos Lockhead Martin.
Reportasje: Anders Martinsen

– Vi jobber mye med deep learning og kunstig intelligens i forbindelse med våre droner. Det vi ønsker å tilføre våre plattformer er muligheten til å finne og identifisere objekter mens du flyr.  Verdien av å kunne i sanntid analysere et bilde er sentralt. Om dreier seg å finne gjenkjenne en person eller å gjenkjenne en patronhylse på bakken. Basert på den informasjon og resultat du, får kan du raskt avgjøre hvilken reaksjon som er nødvendig.

– Det er slutt på den tiden hvor du kanskje må vente i timesveis for materialet er analysert. I mange situasjoner hvor våre plattformer brukes kan både liv og helse stå på spill, da er raske avgjørelser

  • i mange tilfeller helt sentralt.

3D-kart mens du flyr

– Noe av det mest spennende vi  jobber med er utvikling av 3D-kart som  lages mens du flyr. Dette er under konstant utvikling men det er allerede tilgjengelig i dag for BETA-brukere. I løpet av de neste seks månedene vil vi slippe mange funksjoner og muligheter  for  dette området, forteller Jones til Dronemagasinet.

Fra konsument til profesjonelt

– Bransjen har endret seg fra fokus på  det  kommersielle  markedet  til det profesjonelle markedet. Dette betyr også økt fokus på gode data,  vi prøver på mange måter å fjerne  det subjektive elementet – nemlig mennesket for å kunne gi sikrere data og gi bedre grunnlag for avgjørelser, understreker Jones. Det  høres  på  mange  måter  kanskje ut som en fremtidsvisjon, men vi tror på at mennesket bør fokusere på det de er best på og det er kanskje ting som det kreative og la dronen utføre ofte repeterende, tidkrevende og ofte farlige oppgaver. Deep learning gjør det mulig for oss å få maskinene til å gjøre mer og flere av disse oppgavene, forteller Jones engasjert.

– Et eksempel kan være inspeksjon av en flykropp. Man kan si at et menneske vil bli trøtt, sliten og kanskje ikke gjenkjenne avvik – mens teknologien bak deep learning gjør jobben raskere og mer nøyaktig som igjen gjør at mennesket heller kan bruke tiden sin på å avgjøre tiltakene på avvikene som dronen  finner. Med det fjerner du det subjektive elementet, det er kanskje noe av det viktigste vi vil oppnå, avslutter Michael Jones fra Lockhead Martin.