Slik skal RO2 og RO3 droner merkes

Iht forskriften for ubemannet luftfart skal alle RO2 og RO3 droner være merket.

Anders Martinsen

I forskriften heter det:

§45 Merking av luftfartøy. Alle luftfartøy skal være tydelig merket med identifikasjonsnummer som tildeles av Luftfartstilsynet.

I tildelingsbrevet om godkjent operasjonstillatelse skal Luftfartstilsynet også fremlegge registreringsnummer til operatørens droner.

Norsk nasjonalt registreringsnummer består av en landskode, fire sifre og to bokstaver, f.eks.:

LN-0123 AA

De første to bokstavene tilsvarer ordinær norsk landskode for luftfartøyregistrering, mens de fire neste sifrene korresponderer med operatørnummeret som godkjente RO2 eller RO3 operatører skal ha. Landskoden og fires sifre sammen med de siste to bokstavene vil gi dronen identitet på individnivå.  Denne telles bakfra A, B, C osv., og når Z er nådd begynner en på bokstaven B foran denne. Bokstavene Æ, Ø, Å tas ikke med, slik at det blir kun 26 aktuelle bokstaver i individkoden. Totalt får vi 26 x 26 muligheter pr. operatør, tilsvarende 676 droner.

Operatøren plikter således ihht. nevnte §45 å merke sitt fartøy med registreringsnummer etter overnevnte kriterier. 

Om dronen ikke er spesielt godkjent eller sertifisert som individ kan et ødelagt individ uten videre erstattes med en tilsvarende ny drone, og derved bruke samme registreringsnummer som den erstattede dronen. Om operatøren kjøper seg flere droner påfører han registreringsnummer i henhold til sin portefølje etter overnevnte system.

Registreringen skal bestå av trykte bokstaver og tall, og de skal vises tydelig mot underlaget. F.eks. DYMO-tekst eller utskårede plastfoliebokstaver godtas, avpasset etter dronens størrelse og plass til registreringsnummeret. Sprit tusj etc. godtas ikke.

I henhold til godkjent operasjonstillatelse skal registreringsnummer på din første drone være:

LN-0239 AA

Om du har flere droner i porteføljen blir således de neste dronene registrert som

LN-0239 AB

LN-0239 AC    osv.

Passerer man 26 droner starter en på bokstaven B

LN-0239 BA, LN-0239 BB, LN-0239 BC osv.

 

Kilde: Luftfartstilsynet, februar 2016