Seks-motors droner av typen FX-Y i produksjonslokalene til Robot Aviation på Eggemoen ved Hønefoss.
Foto:Robot Aviation

Robot Aviation har fått nye eiere

Robot Aviation har fått nye eiere, Tronrud Engineering og Invex group vil satse på landbruk, energi, forsvar og overvåkning. I april gikk droneselskapet Robot Aviation på Eggemoen ved Hønefoss konkurs. Forrige eiere hadde da tapt over 100 millioner kroner på driften, og seks ansatte mistet jobbene sine.
Hans O. Torgersen

Tidligere alene hovedeier Endre Røsjø tapte rundt 60 millioner kroner på selskapet, skrev Dagens Næringsliv da konkursen var et faktum i april tidligere i år. 

Allerede etter kort tid kom nyheten om en ny eier, men ingen detaljer om dette ble kjent før det norskeide investeringsselskapet Invex Group og like norske Tronrud Engineering sammen har kjøpt Robot Aviation. Det skjedde i konkurranse mellom flere andre selskaper som ønsket å overta selskapet som i mange år hadde spesialisert seg på egenproduksjon av droner på droner på blant annet Eggemoen. Tronrud Engineering eier også Eggemoen Airport, som er en del av Eggemoen Aviation & Technology park hvor også FLIR Teledyne, tidligere kjent som Prox Dynamics har deler av sin produksjon.

Dermed ser det ut til at Robot Aviation som ble etablert i 2008 gjenoppstår som en fugl Føniks (Fugl Føniks er et fabeldyr fra egyptisk mytologi, hvor den er et symbol på gjenfødelsen)

En FX-Y drone fra Robot Aviation i luften over Eggemoen ved Hønefoss. FOTO: Robot Aviation

– Robot Aviation utvikler avanserte droneteknologier som øker effektiviteten innen sektorer som landbruk, energi, forsvar og overvåkning. Invex Group og Tronrud Engineerings oppkjøp vil styrke Robot Aviations posisjon som global markedsleder innen sitt felt, sier Niklas Nyroth, daglig leder i Robot Aviation, i en pressemelding.

Noe av det siste det gamle selskapet gjorde var å gjennomføre en stor kontrakt på levering av overvåkningsdroner til Litauen.

Dette var et resultat av at EU i fjor flyttet på en pengesekk for å styrke grensekontrollen mot Hviterussland. Deler av dette ble øremerket ubemannet luftfart. 

Robot Aviation fikk oppdraget med å levere dronesystemer til den litauiske grensestyrken i tillegg til opptrening av hundrevis av grensevakter. 

– Kontraktene som ble inngått med Litauen var på ca 20 millioner. Det var for 24 droner, 50 bakkestasjoner og opplæring av 160 operatører. Dette ble fullført i 2022. Det som nye Robot Aviation ser for seg, er en støtteavtale for å holde disse systemene operative de neste fem årene. Vi ser potensial for mer salg av droner til samme kunde, allerede i år er det flere anskaffelser for grenseovervåking i Litauen, skriver Nyroth i en e-post til Dronemagasinet.

Grensevakter i Litauen får opplæring i dronesystemet av en ansatt i Robot Aviation. FOTO: Robot Aviation.

– Vi leverer nå denne typen systemer til Litauen, Romania og Norge – og med det økende konfliktnivået i verden er det en markant økning i antall henvendelser, sier Nyroth.

Økt spenning i verden – økt interesse for droner

– Hvordan greide dere å skaffe investorer i et marked som i praksis er støvsugd for penger og få har vært villig til å satse på droner?

– Verdenssituasjonen har gjort at mange land utstyrer seg med droner, og fremfor alt såkalte sUAS, små på under 25 kg startvekt. Robot Aviation hadde mange gode ressurser, teknologi, stab og historie, nye eiere så potensialet i dette og var villige til å støtte videre jakt på nye kontrakter og sunn vekst, skriver Nyroth i sitt svar på e-post.

Om de nye eierne: Invex Group eier selskaper innen teknologi, industri og luftfart, mens Tronrud Engineering er et ledende selskap innen ingeniørtjenester, automatisering og innvasjon. Robot Aviation er det første selskapet de kjøper sammen. 

– Oppkjøpet representerer en ytterligere satsing på innovasjon og vekst på Eggemoen Teknologipark som allerede er hjem for flere av Norges ledende teknologibedrifter, skriver de nye eierne i pressemeldingen.

Både VTOL og hybrid VTOL/Fixed wing

– Hvilke plattformer skal dere satse på fremover?

– Vi ser en sterk fremtid for UAS, både ren VTOL og hybrid VTOL/Fixed-Wing. Fleksibiliteten til VTOL og flytid fra fixed-wing er en uslåelig kombinasjon for mange av våre kunder. Så FX10NG og FX-Y får mye velfortjent oppmerksomhet for dagen. Alle disse tilbys med vår NATO-STANAG tilpassede bakkestasjonsprogramvare SkyView, som vi fortsetter å se stort potensiale for både sivile og militære brukere, skriver Nyroth.

I juni hadde Robot Aviation to ansatte. Nå er de fem.

– Vi ønsker å se en fordobling i løpet av 2024, skriver Nyroth.