DRONER PÅ BEGGE SIDER: Norske Robot Aviation skal levere droner til Litauens kontroll med grensen til Hviterussland. Dette bildet er fra 16. september 2020, da Hviterussland mottok selv 15 overvåkingsdroner gjennom et program mellom EU, Litauen og Latvia, riktignok i en helt annen størrelse enn det som Robot Aviation skal levere.
Foto: Anna Zankavich/ sudexpert.gov.by

Storkontrakt til Robot AviationSkal levere grensedroner til Litauen

De ansatte hos RobotAviation kan avblåse sommerferien. Selskapet skal levere droner til kontroll av Litauens grense mot Hviterussland til høsten til 20 millioner kroner.
Ole Dag Kvamme

 

Robot Aviation skal ansette en håndfull nye, for å klare å levere grensedronene før oktober.

– Det blir nok ingen sommerferie på oss i år. Vi må jobbe, ler salgsdirektør Niklas Nyroth i Robot Aviation på Eggemoen.

Latteren sitter løst, for en produksjonspreget sommer betyr at selskapet har fått sitt etterlengtede, kommersielle gjennombrudd:

STOLT: Niklas Nyroth i Robot Aviation har inngått kontrakt for 20 millioner kroner for droner til grensekontroll i Litauen.

Grensen mellom EU-land og Hviterussland har vært satt under press de siste årene. 10. januar lyste Latvia ut en konkurranse. 19. april undertegnet norske Robot Aviation leveranse av mange, mindre droner Litauen skal bruke til å overvåke grensen mot Hviterussland.

Krigen krevde handling

Kontraktsforhandlingene ble fremskyndet med Russlands invasjon av Ukraina.

– Vi er veldig glade. Dette er den desidert største kontrakten vi har landet, sier Niklas Nyroth.

VIL KONTROLLERE GRENSE: EU har stilt store midler til å overvåke grensen mot Hviterussland. KARTUTSNITT: Google Maps

Store deler av midlene kommer fra EUs fond for ytre sikkerhet, som har stilt 15 millioner Euro til rådighet for å styrke grensene mot Hviterussland.

Gjennom et naboprogram som løp fra 2014 til 2020 har også Hviterussland mottatt droner fra EU. Leveransene ble sterkt kritisert da de kom høsten 2020, fordi Europas “siste diktatur” nettopp hadde gitt Alexander Lukashenko en ny periode som president.

I dagens program med droner fra Robot Aviation er ikke Hviterussland part. Dronene skal leveres innen utgangen av september. Leveransen inneholder også opplæring av et hundretalls grensevakter.

Fakta

Robot Aviation AS har utviklet egne droner ved Hønefoss flyplass på Eggemoen Aviation & technology park i Ringerike fra 2008.

Selskapet slo seg tidligere i år sammen med Senseloop AS. Med tilførte friske midler, skal selskapene satse videre for kommersielle løsninger, etter å ha brent av mye penger på utvikling.

 

Termisk og optisk kamera

Den litauiske avisen Verslo Zinios var først ute med å publisere nyheten (abonnement) under tittelen «Norske droner vil øke sikkerheten ved den litauiske grensen og gi håp om nye kommersielle aktiviteter» 2. mai.

Avisen peker på at Nato-spesifikasjoner på dronen gjorde at de egenproduserte dronene fra Norge og Eggemoen ledet an i konkurransen, som ble utlyst før Russland startet krigen mot Ukraina i år.

Dronene skal bære termisk og optisk kamera samtidig, og brukes til grensekontroll samt søk- og redningstjenester.

ETT AV DISSE: RobotAviation skal produsere og levere et titall systemer av vertikalstartende, mindre droner til den litauiske staten. Her et utvalg av deres produkter fra egen hjemmeside. FAKSIMILE: RobotAviation

Selv om det er grensemyndighetene som skal ha utstyret og opplæringen, er kontrakten gjort med det litauiske innenriksdepartementet.

Nyroth ønsker ikke å spesifisere hvilken av deres droner salget gjelder, utover at det er en drone med vertikal start.

– I tillegg til dronen kommer utstyret med vår bakkestasjon Skyview, og vi er veldig glade for at noen nå viser at de setter pris på systemet, som vi mener er unikt, sier Nyroth.

RobotAviation slo seg nettopp sammen med Senseloop, men begge selskapene fortsetter som uavhengige enheter. Kontrakten ble utlyst før de gikk sammen.

– Arbeidet med å signere samt levere kontrakten har stor nytte av de ekstra resursene sammenslåingen har gitt, sier Nyroth.

– Vi behøver begge selskapene. Vi skal tross alt utdanne hundre mennesker til å bruke systemet, sier Nyroth.

Han håper gjennombruddet kan følges opp med kontrakter østover.

– Salget er et bevis på selskapets kapasitet, ut over å være en rimelig leverandør av et produkt som passer kunden. Vi håper dette skal gi fotfeste til videre salg i baltiske og nordiske land. Nå får vi en referansekunde, og det betyr mye, sier Nyroth.