Ny RPAS forskrift er publisert

Lovdata publiserte 11. desember forskriften for RPAS som blir gjeldende fra 1. januar 2016

- Samlet sett er vi godt fornøyd med store deler av den nye forskriften sier Dan Richard Isdahl-Engh styreleder i UAS Norway. Det markerer et tidsskille i vår bransje og viser tydelig signal fra Luftfartstilsynet (LT) om at ubemannet luftfart er i ferd med å bli akseptert som en del av luftfartsindustrien.
Reportasje: Anders Martinsen

– Vi ser positivt på at flere av innspillene som UAS Norway har spilt inn til LT er blitt tatt hensyn til, og nevner spesielt at fornuftige og rimelige overgangsordninger har vært et av våre ankerpunkter etter at hovedinnholdet i forskriften kom på plass. Vi opplevde at LT var lyttende og utviste forståelse for at en overgangsordning var et viktig punkt for at ikke store deler av det profesjonelle markedet ville bli satt på bakken, hvis store deler av forskriften hadde blitt gjeldende fra 01.01.2016. Nå har vi fått litt mer tid til å klargjøre bransjen og våre medlemmer for denne viktige forskriften, sier Isdahl-Engh som sammen med daglig leder Anders Martinsen har jobbet tett det siste året, særlig for å avdekke hvilken innvirkning forskriften vil ha på bransjen.

 

UAS Norway er bransjeorganisasjonen for ubemannet luftfart og favner i dag rundt 80 prosent av de profesjonelle aktørene innenfor ubemannet luftfart som sine medlemmer. Helt siden signalene om at ny forskrift var under utarbeidelse har organisasjonen jobbet aktivt for å sikre de beste rammevilkår for sine medlemmer. Totalt er det lagt ned over 2 000 timer i dette arbeidet gjennom det siste året – og arbeidet er langt fra over.

 

Selv om det er mange positive ting med den nye forskriften, er det enkelte punkt som UAS Norway er skeptiske til.

– Nå må jeg først og fremst nevne at vi kun for noen timer siden ble kjent med hele innholdet i ny forskrift så det er for tidlig å gi en grundig vurdering av den. Men umiddelbart er vi noe skeptiske til e-læringsmoduler som LT selv skal stå for, men vi må endelig ta stilling til dette når LT presenterer innholdet i dette nettbaserte verktøyet som de utarbeider. Samtidig er vi også skeptiske til at det åpnes såpass bredt opp for en RO1 klasse og som tydeligvis ikke stiller strenge nok krav til operasjoner og risikovurdering knyttet til bruk av droner under 2.5 kg. Nå gjenstår det å se hvor bredt og grundig LT vil jobbe med sitt veiledningsmateriale for ny forskrift. Vi håper inderlig at det blir fokus på forskriftens tydelige betingelser og rammer for bruk av droner i Norge. Samtidig er det viktig å legge til at vi er fornøyde med at det nå kommer et tydeligere skille mellom RPAS og modellfly, samt at det nå også innføres krav om registrering og forsikring for alle typer ubemannet luftfart over 250 gram. Det mener vi vil bidra positivt til at flere tegner det vi anser som et minimum av forsikring og at brukerne forstår ansvaret det bærer med å fly droner, avslutter Isdahl-Engh og Martinsen.

 

UAS Norway vil i løpet av de neste ukene gå grundig gjennom den nye forskriften og tilhørende veiledningsmateriale. Ny forskrift vil være gjeldende fra 01.01.2016. Har du noen spørsmål knyttet til ny forskrift kan UAS Norway bli kontaktet på info@uasnorway.no.

Lenke til forskriften: https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2015-11-30-1404