Samarbeid mellom Sundt Air gruppen og Andøya Space Center

Utvikler kapasitet på overvåkning med fly og RPAS av store hav- og kystområder.
Jan Frantzen

Dette skriver partene i en pressemelding.

Samarbeidet mellom ASC og SAG vil også innebære muligheter for etterbruk av flybasen på Andøya når Forsvarets flåte med overvåkningsfly flyttes til Evenes. Dette gir grunnlag for å skape et verdensledende testmiljø for avanserte dronesystemer på Andøya.

ASC og SAG skal samarbeide om å utvikle avansert operasjonskapasitet med bruk av droner i kombinasjon med bemannede fly, inklusiv utvikling og testing av sensorer og avansert analysekapasitet for autonome ubemannede fly. Partene vil i fellesskap også samarbeide med Norsk Regnesentral, NTNU, AMOS og flere gjennom forskjellige faser av utvikling og testing.