Samferdselsdepartementet møtte dronebransjen

Rundebordskonferanse der sentrale aktører innenfor operatører og produsenter av ubemannede løsninger ble gjennomført 11. oktober. Statssekretær Tom Cato Karlsen åpnet med å informere om interessen Samferdselsdepartementet har for ubemannet luftfart som en viktig næring for Norge fremover.
Reportasje: Anders Martinsen

Majoriteten av norske droneoperatører var representert ved UAS Norway, sammen med et lite utvalg RO1-RO3 operatører. Samferdselsministeren fikk opplyst at Norge var i en særlig gunstig luftromssituasjon, da med tanke på egnede testområder. Andøya Space Center kunne opplyse om at eksempelvis Danmark, med sitt H.C. Andersen testfelt i Odense hadde en utstrekning på 16 kvadratkilometer og regnes som et sentralt område for Europeiske operatører for uttesting av BLOS kapasiteter. Andøya selv sitter på 26 000 kvadratkilometer og kan på kort tid utvide dette til 40 000, noe som tilsvarer omtrent 15 prosent av hele fastlandsnorges samlede areal, dersom behovet melder seg.

 

Bestillerkompetansen er varierende
UAS Norway opplever stor variasjon i kunnskapsnivået rundt ubemannet luftfart blant statlige institusjoner også de underlagt Samferdselsdepartementet (SD). UAS Norway med flere medlemmer ønsker bedre bestillerkompetanse, særlig der nærliggende etater er underlagt samme departement. Det bør være mulig for SD å utarbeide retningslinjer og sentral bestillerkompetanse innenfor den delen som omhandler selve luftfartsoperasjonen. Videre bør det være opp til institusjonen og sette seg inn i de sensorsystemer og kapasiteter nødvendig for å gjennomføre oppdraget. I dag ser vi eksempelvis at Statnett har brukt mye ressurser på å tilegne seg verdifull kompetanse, som bør kunne tilgjengeliggjøres relevante statlige institusjoner som kan dra nytte av dette videre i egen organisasjon. Statnett er også en sentral innovasjonskatalysator gjennom sine konkurranser, demonstrasjoner og deltakelser i forum der ubemannet luftfart er representert, Et eksempel vi gjerne hadde sett at andre viktige infrastruktur tilbydere hadde benyttet seg av. Rolf Broch i Statnett kunne fortelle at de i en kommune forsøker å etablere et testsenter der gammel infrastruktur eiet av statnett kan benyttes for operatører til å trene på eksempelvis mastinspeksjoner o.l. Statnett har også selv et operativt testsenter i Kristiansand der flere operasjoner er testet med forskjellige operatører av ubemannet luftfart.

 

Kunnskapskrav
Et tilbakevendende tema på konferansen var i tillegg til manglende bestillerkompetanse, kravet til operatørene. Bransjen etterspør minimumskrav til praktisk og teoretisk kunnskap, Luftfartstilsynet melder bla. at de vurderer nå høyere krav til RO1 gjennom obligatorisk kursing for fartøysjefer i denne klassen, noe forsamlingen i stor grad enes om at er et nødvendig tiltak. Leder for allmennflyseksjonen Thomas Hytten informerte at forskriftrevisjonen er under utarbeidelse, men kunne ikke gi detaljer om når denne vil bli lagt ut på høring. Hytten kunne fortelle at nesten 5 000 har vært innom kurset allerede, og dette ventes å øke betraktelig når eksamensordningen er på plass.
Dagen ble avsluttet med en demonstrasjon utført av Orbiton og Prox Dynamics, som gav samferdselsministeren et meget interessant innblikk i vår ubemannede hverdag. En fornøyd statsråd, Ketil Solvik-Olsen avsluttet konferansen med et ønske om at vi gjentok disse rundebordskonferansene også i fremtiden med håp om at SD kunne legge til rette for næringsutvikling og effektivisering i samferdselssektoren.