Hva er samferdselsministerens plan og ønsker for droner i Norge?

Hva er samferdselsministerens plan og ønsker for droner i Norge? Hvordan skal vi nå målene? Og er bransjen fornøyd med regjeringen? Statsråden og UASN-leder Anders Martinsen i samtale under UNC.
Jan Frantzen