Foto:Anders Martinsen

Se de utrolig dronebildene fra Gjerdrum-skredetSkredet er over 200.000 kvadratmeter stort

Nye dronebilder viser de enorme ødeleggelsene som Gjerdrum-skredet har ført til. Se også den unike filmen fra området som er rammet.
Anders Martinsen

Denne uken gjennomførte UAS Norway i samarbeid med NTB, VG, Aftenposten, NRK og TV2 en droneopptak over rasområdet ved Gjerdrum. I forkant av flyvningen ble det søkt politiet om tillatelse til å dispensere fra flyforbudet som er forlenget over området i ytterlig en uke. Tom 18. januar er det et flyforbud inntil 2 nautiske mil i omkrets fra rasområdet og opptil 2500 fot.

Materialet fra opptaket er til fri redaksjonell bruk via NTB

SE DEN UNIKE FILMEN FRA OMRÅDET

Enorme krefter i sving da leirskredet førte hus og biler med seg nedover i det raset gikk tidlig morgen den 30. desember. De oransje platene på bildet ble brukt av redningsmannskapet for å sikre vei inn i forbindelse med redningsarbeidet.

Dronebildene viser hvor langt flere hus har blitt ført ned av skredet. Kartlegging av området ble utført av droner gjennom hele redningsoperasjonen og gjorde at letemannskaper kunne mer presit lete etter savnede.

Helt på kanten. Flere boliger står igjen helt på raskanten etter skredet. Det som er helt klart i følge eksperter at det vil ta lang tid før det er avklart hva som endelig skjer med området. I dag gjennomførte eksperter boringer i grunnen for å vurdere tilstanden rundt raset.

Her stoppet veien. Bildet viser tydelig høyden på skredkanten og også hvordan nye skred raskt kan komme i den bratte kanten på skredet.