Foto:Pool, Ander Martinsen UAS Norway

Se unike dronebilder fra skredet på GjerdrumViser enorme ødeleggelser i boligområdet

Søndag ettermiddag gjennomførte dronepiloter fra Aftenposten, NTB og UAS Norway et felles droneoopptak over Gjerdrum.

UAS Norway har i samarbeid med NTB, Aftenposten, VG, NRK og TV2 gjennomført droneopptak etter skredet på Gjerdrum. Materialet gjøres tilgjengelig vi NTB for redaksjonell bruk via en pool ordning.

Området har et  generelt flyforbud, men media fikk etter særskilt tillatelse fra politiet tillatelse til en begrenset dronebruk for å dokumenere hendelsen.

Saken oppdatert 6. januar kl. 23.22

Her ser du Aftenposten DJI Inspire 2 drone i luften i nærheten av innsatsområdet. Ved hjelp av lokal luftromskontroll kunne medienes droner operere i sikker avstand fra innsatsområdet uten at det hindret eller forstyrret den pågående redningsoperasjonen. Foto: Anders Martinsen, UAS Norway, POOL

Enorme ødeleggelser. Området som er berørt av skredet på Gjedrum strekker seg over flere hundre meter. I forgrunnen av bildet har rednignspersonell rigget seg til for bruk av blant annet droner til å overvåke skredområdet. Foto: Anders Martinsen, UAS Norway – POOL

Kamp mot klokka. Da disse bildene ble tatt, søndag 3. januar 2021 håpet ennå redningsmannskapene å finne overlevende i skredet. Tirsdag 5. januar kl. 15:00 sa Politiet på sin pressekonferansen at de ikke lengre trodde det var mulig å finne overlevende. Foto. Anders Martinsen, UAS Norway – POOL

Helt på kanten. Flere hus står igjen – helt på kanten av raskanten. Snart starter det omfattende opprydningsarbeidet – det kan bli både ressurskrevende og tidkrevende. Foto: Anders Martinsen, UAS Norway – POOL

Termisk bilde viser temperaturforskjellen i området. Blå området er her indikasjon på varme. I forgrunnen er det eksempelvis telt fra redningspersonell. I bakkant av bildet er det skredkanten, og leire som viser temeraturforskjell mot den øvrige vegetasjon. Foto: Anders Martinsen, UAS Norway – POOL

Enorme krefter i sving da leirskredet førte hus og biler med seg nedover i det raset gikk tidlig morgen den 30. desember. De oransje platene på bildet ble brukt av redningsmannskapet for å sikre vei inn i forbindelse med redningsarbeidet.

Dronebildene viser hvor langt flere hus har blitt ført ned av skredet. Kartlegging av området ble utført av droner gjennom hele redningsoperasjonen og gjorde at letemannskaper kunne mer presit lete etter savnede.

Helt på kanten. Flere boliger står igjen helt på raskanten etter skredet. Det som er helt klart i følge eksperter at det vil ta lang tid før det er avklart hva som endelig skjer med området. I dag gjennomførte eksperter boringer i grunnen for å vurdere tilstanden rundt raset.

Her stoppet veien. Bildet viser tydelig høyden på skredkanten og også hvordan nye skred raskt kan komme i den bratte kanten på skredet.