Se klipp fra UNC 2017

Dag 1

Del 1 Intro + Panel: Hvilke muligheter har Norsk droneindustri for utvikling?

 

Del 2 – Bente Heggedal: Slik kan fremtidens droneregler bli.

 

Del 3 – Stuart McGlynn- Why will industry guidelines improve safety in the UAV industry?

 

Del 4 – Live studio, intervjuer Cafe Expo, Terratec frem til brudd

 

Del 5 – Terratec etter brudd, Luftfarstilsynet, Statens Vegvesen og Nordic Unmanned

 

Parallellsesjonen

 

Dag 2