Fra cockpit på et av Airlift sine helikoptre, der piloten har Air Navigation Pro på en iPad foran seg.
Foto:Airlift

900.000 droneflighter i åretSeks ganger mere droner enn helikopter

Tall fra Norsk Dronebarometer viser at dronebransjen er minst 6 ganger større enn innlandshelikopter i antall bevegelser. Nå ønsker flere helikopterselskap ytterlig tiltak for å øke sikkerheten mellom helikopter og droner.
Hans O. Torgersen

– Vi observerer stadig opp oftere droner rundt oss, forteller Endre Onstad, assisterende flyvesjef i Norsk Luftambulanse A/S, som ikke minst er opptatt av sikkerheten fordi risikoen er størst for de bemannede helikoptrene. Det samme gjelder sikkerhetsansvarlig Tom Østrem i Airlift, som opererer 17 helikoptre.

Begge helikopterpilotene ønsker likevel droner velkommen i luftrommet.

-Vi har aldri ønsket å holde droner borte fra luftrommet. Enn så lenge er det ikke tilstrekkelige barrierer for å hindre det som kan bli en alvorlig ulykke, sier Østrem til Dronemagasinet.

Seks ganger mere droner enn helikopter

Tall fra Norsk Dronebarometer, den årlige undersøkelsen som Opinion lager på oppdrag for UAS Norway, viser at det er nå er 903.000 flyvninger med drone årlig. Det er nesten seks ganger flere enn de 157.000 som er registrert på innlandshelikopter.

Over 80 prosent av droneflygingene skjer i ukontrollert luftrom, altså utenfor 5-kilometersonen ved flyplassene og utenfor kontrollsonene.

Opinion kom frem til tallene på bakgrunn av svarene fra 3000 droneoperatører, trolig den største spørreundersøkelsen om droner i Norge. 

– Det blir tettere rundt oss

– Vi møter jo stadig oftere droner i det luftrommet vi ferdes i, på den måten at vi registrerer at det blir tettere rundt oss i luften. Mange av de aksjonene vi deltar på tiltrekker seg en del oppmerksomhet ofte, fra både publikum og andre aktører, sier Onstad. 

Et legehelikopter under landing. FOTO: STIFTELSEN NORSK LUFTAMBULANSE

Både politi, brannvesen og mediene bruker droner, i tillegg til amatører som også dukker opp ved store hendelser.

– Forholdet til droner er noe vi stadig blir mer oppmerksom på. Utgangspunktet vårt er at det ikke er noe i veien for at flere som deler luftrommet. Vi er bare opptatt av at det skal foregå på en trygg måte, for det er jo vi som føler at vi sitter med risikoen i den bemannede delen av luftfarten. Altså hvis vi skulle kollidere med en drone så er det ganske fort fatalt. 

EASA har laget en rangering av de største truslene mot helikoptre og droner er høyt oppe på  listen, ifølge Onstad.

– Så vi er veldig opptatt av at det skal skje en sikker integrasjon av bemannet og ubemannet luftfart.

Synlighet er viktig

Norsk Luftambulanse har utviklet appen HemsWX. Alle droneoperasjoner som legges inn i Avinors app Ninox Drone blir automatisk også lagt inn i HemsWX, som blant andre luftambulansen og politiets helikoptertjeneste bruker, samt en rekke andre helikopterselskaper i Norge. 

– Bør man også ha et system der man ser droneflyginger «live»?

– Ja, absolutt. Synlighet er veldig viktig og noe vi er veldig opptatt av. 

Onstad forteller at man også er opptatt av at flyging med droner må reguleres i større grad enn i dag. 

– En ting er disse dronene som opererer innenfor syngelighetsavstand, en helt annen ting er det når man begynner med beyond line of sight, og opererer med store droner på større områder. Der mener vi at det må settes større krav enn i dag, fordi per i dag er det ofte sånn at man bare publiserer en Notam om at det er en drone innenfor et kjempestort område,  uten at man har radiokontakt eller muligheter til å kontakte operatøren annet enn på telefon. 

Ikke nok kunnskap om lavtflyvende helikopter

Østrem i Airlift mener at ikke alle i dronebransjen har nok kunnskap om lavtflyging med helikoptre.

– Det er veldig vanskelig for deg å vurdere risiko i din operasjon hvis du ikke vet hva sannsynligheten er for å treffe på oss under 500 fot. Det er mange som tror at når vi flyr lavere enn 500 fot, så gjør vi noe som ikke er lov. Men vi har jo egne godkjenninger for de operasjonene. Store deler av virksomheten vår skjer under 500 fot, og det er det viktig å få frem. I fjor hadde vi ca. 50.000 løft med last. Det betyr 100.000 inn- og utflygninger med longline. I tillegg til det har vi ca. 30 000 landinger.

Et helikopter fra Airlift i lav høyde under et oppdrag. FOTO: AIRLIFT

Østrem understreker at Airlift er opptatt av hvordan de på en sikker måte kan bruke det samme luftrommet som dronebransjen.

– Vi er opptatt av hvordan vi kan samarbeide, hvordan vi kan bruke det samme luftrommet. Tidligere er det meldt inn ganske lokale droneoperasjoner på Notam. Mens en Notam strekker seg over et stort geografisk område  og kanskje over lang tid, mens dag for dag opererer de innfor et veldig lite område. Men da beslaglegger de på mange måter veldig mye tydelig luftrom, uten at vi vet hvor faren egentlig er innenfor det luftrommet. Og hvis vi da i tillegg ikke klarer å finne informasjon om hvordan vi kan komme i kontakt med dronepiloten, så er det en utfordring for oss. 

Tom Østrem i Airlift.

Bare 8 av 17 synes på Flightradar

– Er dere synlige på Flightradar?

– Totalt er det åtte av maskinene våre som er synlige på Flightradar, men alle er synlige på Safe Sky. 

Safe Sky er for øvrig en gratistjeneste og app som alle kan bruke, og som støtter et bredt antall transpondere. Appen baserer seg på  at brukeren også kan dele sin posisjon via mobilnettet Mister du dekning er du ikke lengre synlig med mindre dronen bruker ADS-B eller annen transponder. 

– Ved hjelp av et samarbeid mellom Safe Sky og HemsWx får vi også presentert «drops» i sanntid på navigasjonshjelpemiddelet vårt når vi flyr. Vi håper neste steg er å få sanntidsposisjon på droner inn i samme system.

PÅ Safe Sky er både fly, helikoptre og droner som er lagt inn i Ninox og HemsWX synlige. FOTO: SKJERMDUMP SAFESKY

– Jeg vet at dronbransjen har ønsket at vi skal melde inn vår aktivitet på Notam. Hadde vi gjort det, så hadde jo store deler av Norge vært dekket. Jeg kan ha et skjema med 15 oppdrag på en dag, starter kanskje nord i det som var Sogn og Fjordane og ender opp i Rogaland. 

Notam-kontoret ønsker heller ikke at helikopterselskapene legger inn alle oppdragene sine, ifølge Østrem. 

– Notamkontoret vil ikke legge inn vår aktivitet fordi den er en normal aktivitet som man kan forvente. Når vi har hatt operasjoner over lang tid og vi har prøvd å legge det inn Notam, så har de ikke godtatt det. 

Dronepilot bruker spotter på krevende oppdrag

Operativ leder og dronepilot Jan-Petter Dahl i TV2 er svært opptatt av sikkerheten når han flyr drone og sender live på tv,

– Jeg har alltid med meg dronespotter på krevende oppdrag for å hjelpe til med å så andre droner, andre luftfartøy og andre hindringer som kan være utfordrende for de operasjonene vi skal gjøre, sier Dahl til Dronemagasinet.

Han føler seg likevel ikke helt sikker.

– Det kan komme et helikopter over en bakketopp i lav høyde og overraske oss på kort varsel, uten at vi har noen måte å kunne forsikre oss mot det via vårt utstyr.

Dahl ønsker seg et verktøy eller en app der både helikoptre og droner er synlige.

– Drømmen er å få en Flightradar hvor alt av fly, helikoptre og droner ligger inne, sånn at vi er klar over hverandre og alle har et ansvar for å følge med og passe på hverandre.