Bruk av droner blir mer og mer brukt i forbindelse med inspeksjon av kraftlinjer. Bildet er fra en testflight med KVS Technologies.
Foto: Anders Martinsen

Skal bruke autonome droner til inspeksjon:Disse får dronekontraktene med Agder Energi

KVS Technologies og Visimind har inngått rammeavtaler med Agder Energi Nett om fotobasert inspeksjon av totalt 45 000 master.
Jan Frantzen

Agder Energi Nett har i dag offentliggjort at det er inngått rammeavtaler med KVS Technologies AS og Visimind AB om fotoinspeksjon og laserskanning av strømnettet i hvert sitt område på Agder. Begge vil benytte autonome droner i arbeidet.

I en pressemelding fra Agder Energi opplyses det at de nye rammeavtalene totalt vil omfatte årlig fotobasert inspeksjon av inntil 45.000 master i 22 – 132 kV høyspenningsnett i Agder Energi Netts konsesjonsområde.

Det skal også utføres skanning og fotodokumentasjon av 4000 km linjer og skog under og på sidene av linjene, med tilhørende analyser. Leveransen skal danne grunnlag for Agder Energi Netts elektrotekniske vedlikehold samt ryddestrategi av skogen langs linjetraseene i høyspenningsnettet.

– Ved at tildelingen av kontrakt har gått til KVS Technologies AS og Visimind AB har vi fått bekreftet at drone med ny teknologi er konkurransedyktige, og der både kvalitet og miljøbesparelsen sammen med økt sikkerhet er de største gevinstene. Denne tildelingen utgjør sammen med andre viktige rammeavtaler et godt redskap for best mulig vedlikehold av strømnettet der helikopter fremdeles vil ha sin rolle ved både skogrydding og beredskap, sier Arne Gliddi og Håkon Skavikmo, avdelingsledere henholdsvis vedlikehold distribusjonsnett og vedlikeholdsanalyse og bestilling i Agder Energi Nett ifølge pressemeldingen.

Dronemagasinet kommer tilbake med mer