Fra venstre fungerende fotosjef Cornelius Poppe i NTB, fotojournalist og droneansvarlig i Aftenposten, Hans Torgersen etter utført flytur. Skredområdet i bakgrunnen. Foto: Anders Martinsen
Foto:UAS Norway

Landets største redaksjoner stod bak dronesøknad. Fikk dispensasjon fra flyforbudet.Slik ble dronebildene på Gjerdrum tatt

Unik pool-ordning sikret dronebilder fra skredet ved Gjerdrum. UAS Norway var sentral i søknaden og gjennomføringen av droneopptaket
UAS Norway
Landets største redaksjoner stod bak søknaden om dronebruk innenfor flyforbuddsonen ifb med raset på Gjerdrum. UAS Norway koordinerte søknaden og bidro med flyfaglig kompetanse for både søknad og gjennomføring av flyningen.

Aftenpostens DJI Inspire 2 flyr i nærheten av rasområdet. Området som media kunne benytte i forbindelse med flyvningen var omlag 500 meter vest av det pågående redningsarbeidet og påvirket aldri innsatsen i området. All flyvning ble koordinert med JTAC (Joint Terminal Attack Controller) som hadde kontroll over luftrommet i og rundt innsatsområdet. Foto: Anders Martinsen, Pool – UAS Norway

Droner får en stadig mer en sentral plass i medias verktøykasse, men ofte byr dronebruk i forbindelse med innsatsområder på utfordringer. Som ved det tragiske skredet ved Gjerdrum ble det raskt innført et flyforbud iht politiloven paragraf 7. Det gjorde at all lufttrafikk innenfor en radius av 2 nautiske mil og oppad begrenset til 2500 fot ikke var tillatt med mindre det var en del av det pågående redningsarbeidet. Gjennom dagene som redningsarbeidet pågikk ble det klart for UAS Norway at det ut i fra et flyfaglig og sikkerhetsmessig ståsted burde være mulig å gjennomføre dronebruk i et begrenset omfang for media. Sammen med Aftenposten, NTB, VG, NRK og TV2 sendte UAS Norway på vegne av mediebedriftene inn en søknad om en såkalt pool-ordning for dronebruk. Dvs at man søkte om muligheten for at media, uavhengig av hvilken pilot og operatør som ble benyttet, skulle få anledning til å dokumentere katastroen. Da det ble klart etter tredje gangs søknad på søndag 3 januar, og ved hjelp av Norsk Journalistlag at media fikk anledning til å dispensere i et begrenset tidsrom fra flyforbudet ble tilgjengelig pilotressurser hentet inn for gjennomføringen av opptaket. Opptaket varte i 15 minutter med en høydebegresning inntil 1000 fot.
Alt materialet fra pilotene Hans Torgersen (Aftenposten), Cornelius Poppe (NTB) og Anders Martinsen (UAS Norway) er gjort tilgjengeligvia NTB sine publiseringstjeneste.
For opptaket ble det benyttet DJI Inspire 2, DJI Mavic 2, DJI Mavic Dual Enterprise.