Slik kan de Europeiske dronereglene bli

European Aviation Safety Agency (EASA) har endelig kommet med sitt forslag til fremtidig regelverk for bruk av droner. Det endelige regelverket vil også være med på å bestemme hvilket regelverk vi får i Norge.
Anders Martinsen

– UAS Norway vil gå grundig gjennom høringsutkastet og vil invitere våre
medlemmer til å delta i arbeidet. Det er viktig at vi engasjerer oss i dette
utkastet, da dette vil være sentralt for det fremtidige regelverket vi må forholde
oss til, sier styreleder i UAS Norway, Knut Torbjørn Moe

EASA foreslår blant annet å dele ubemannet luftfart inn i tre kategorier som alle
får ulike krav, alt i henhold til den risiko som er forbundet med bruken.

– Vi vil nå starte vår gjennomgang av forslaget, men det er et omfattende arbeid. Men vi har sett noen av hovedtrekkene som ble presentert fra EASA og ser at utkastet til regelverk er som ventet svært omfattende og omfatter både produkt- og luftfarts-regulering. I tillegg foreslår den europeiske luftfartsorganisasjonen (EASA) at alle droner skal ha leveres med en info brosjyre med do`s and dont`s. EASA skal etter planen levere sitt endelige forslag til den europeiske kommisjonen mot slutten av 2017. Høringsrunden avsluttes den 12. august 2017, da skal vi også ha levert våre kommentarer, sier Moe

Ut i fra forslaget fra EASA får den enkelte medlemsstat stor frihet til å definere hvor restriktivt ett luftrom skal være. Det betyr for vår del at Luftfartstilsynet dermed vil være med på styre hvem og hva som flyr i dette luftrommet ut i fra EASA sitt regelverk. Hva Luftfartstilsynet vil lande på er for tidlig å si noe om.