Slik skal du kunne fly BLOS

Precision Hawk har laget en rapport for hvordan man skal kunne fly trygt utenfor synsrekkevidde.
Tekst/Foto: Anders Martinsen

– Dersom droneindustrien skal ta neste steg, og utnytte teknologien, må vi kunne fly utenfor synsrekevidde (BLOS), sier Michael Chasen. Han er CEO i det amerikanske selskapet Precision Hawk, som produserer droner og dessuten utvikler programvare og sikkerhetssystemer.

– Om det er for å frakte gods, eller utføre sikkerhetsoperasjoner, må dronene kunne fly 30-40 kilometer, og kanskje mer, for å utnytte mulighetene. Jeg tror at vi for første gang komme til å se dette i massiv skala i løpet av det neste året, sier Chasen.

For øyeblikket har ingen lov til å fly BLOS i USAs luftrom uten autorisasjon fra luftfartstilsynet (FAA).

Precision Hawk står bak Pathfinder-rapporten – en plan for å utføre trygge droneoperasjoner utenfor synsrekkevidde. Rapporten har gitt viktig informasjon til FAA, og konkluderer med at det er tre nødvendige komponenter for BLOS-operasjoner:

– Sikkerhet, operatøropplæring og teknologi til å identifisere om luftfarkoster er samarbeidende eller ikke. Rapporten går inn i detalj på de tre områdene. Målet er å gi alle en mal for hvordan alle kan sette sammen en «safety case» og bruke droneteknologi over lengre avstander, sier Chasen.

– Det virker litt rart utenfra, at dere har en million droner i USA, men bare nitten selskaper som kan fly BLOS?

– Jeg tror mange ikke er helt innforstått med hvordan de skal sette sammen en korrekt «safety case». Vi har lansert en konsulentpraksis for å hjelpe folk med dette, og vi tror vi kan bistå mange operatører med å få sine autorisasjoner.

Dessuten, sier Chasen, er teknologien ganske ny på markedet. Han tror vi kommer til å se en kraftig økning i BLOS-operasjoner i USA fremover.

–Det nærmeste året tror jeg vi får se mange nye BLOS-autorisasjoner, og tusenvis av droner i luften. Men det er ingenting, sammenlignet med de neste fem årene. Vi er fortsatt i startfasen for denne teknologien, og droner som flyr over lange distanser. Alt begynner i 2018, sier Chasen.