Vegdirektør Ingrid Dahl Hovland og UASN-leder Anders Martinsen under UNC 2018. I år skal de samarbeide om dronekonferansen. I bakgrunnen Jane Bordal fra Statens Vegvesen .
Foto: Fredrik Naumann

Statens Vegvesen vil øke dronebruken – blir medarrangør for UNC2020

– Det er viktig med slike møteplasser, sier vegdirektør Ingrid Hovland om UNC 2020. Statens vegvesen blir medarrangør i samarbeid med UAS Norway.
Jan Frantzen

– Vi tente på ideen umiddelbart da vi ble forespurt. UNC-konferansen er en mulighet til å løfte frem viktige bruksområder for denne teknologien, sier vegdirektør Ingrid Dahl Hovland etter at det ble klart at Statens vegvesen er UAS Norways partner for årets dronekonferanse, som arrangeres 23. og 24. november.

UNC har i mange år vært en av Norges viktigste arenaer for utveksling av erfaringer og nettverksbygging mellom de ulike leddene i dronebransjen.

– Droner er blitt et viktig verktøy hos oss, og det er viktig med slike møteplasser for å få til teknologioverføring mellom ulike industrier og offentlige aktører. Vi har felles utfordringer, og vi kan lære av hverandre. Med denne type samarbeid i det offentlige rom kan vi være i forkant av utfordringer og skape et godt grunnlag for utvikling, sier Hovland.

Les også: Dronesuksess hos Statens vegvesen – nå vil de utvide bruken

Statens vegvesen har brukt droner siden 2014, og de to siste årene i stort omfang. Etaten har samlet all dronevirksomhet under én paraply i organisasjonen, og planlegger å utvide bruken ytterligere.

– Vi har mange piloter og mange bruksområder for droner. Ett av områdene som peker seg ut hos oss er tilstandsvurdering på vei og konstruksjoner, knyttet til drift og vedlikehold. Det kan gjøres raskt og effektivt med drone. Droner gir hurtig og god oversikt på områder som ellers er vanskelig å få kartlagt. Vi har en stor beredskapsorganisasjon, og der brukes droner for å få oversikt over natursituasjoner, som for eksempel ras og flom. I tillegg brukes de blant annet i ulike faser av utbygging og i forbindelse med masseberegning. Neste steg vil bli å bevege seg mot robotisering og automasjon, sier Hovland.

Stor etterspørsel

UASN-leder Anders Martinsen (t.v.), vegdirektør Ingrid Dahl Hovland og styreleder i UASN, Ketil Solvik-Olsen i intervju med Dronemagasinet. Skjermbilde.

Styreleder hos UNC-arrangør UAS Norway, Ketil Solvik-Olsen, forteller at det er lagt opp til fire hovedbolker for UNC 2020: Inspeksjoner med drone, uthenting og håndtering av data, regulering/GDPR/sikkerhet og samhandling mellom ulike aktører.

– Det vil altså ikke bare dreier seg om teknologi, men også hvordan man kan anvende dette for å drifte landet på en bedre måte. I offentlig sektor er det stor etterspørsel etter stadig bedre tjenester for å bruke skattebetalernes penger mer effektivt. Leverandørmarkedet trenger enda bedre forståelse av hva vegvesenet og andre aktører har behov for. Det er viktig at offentlig sektor også får et innblikk i hva som finnes på leverandørsiden. Det fins teknologi der ute som ville blitt mer etterspurt hvis flere visste at det fantes. Det er ikke alltid like lett å følge med på nye metoder som utfordrer det tradisjonelle, sier Solvik-Olsen.

Kvantesprang

Den tidligere samferdselsministeren slår fast at UNC er en konferanse for alle som er interessert i droneteknologi, mobilitet og infrastruktur.

– Her er det ingen som skal overbevises om at noen tar feil og andre har rett, man skal la seg inspirere av hverandre. Og fra vår side handler det om å hjelpe våre medlemsbedrifter til å se potensialet i markedet og presentere det de selv representerer av muligheter, sier Solvik-Olsen, som også påpeker at Stortinget til våren skal diskutere Nasjonal transportplan.

– Da er transportetatene viktige bidragsytere, og det er viktig for dronebransjen å sørge for at de som skal diskutere dette senere forstår hva slags kvantesprang som har blitt gjort innen denne teknologien, konstater Solvik-Olsen, som har vært på UNC-konferansen flere ganger – også som statsråd. I år deltar han for første gang som styreleder i UAS Norway.

Og selv om rammene blir litt annerledes for årets konferanse på grunn av koronasituasjonen, er arrangørenes ambisjoner omtrent de samme som før:

– Jeg ønsker at deltakerne skal oppleve at de blir inspirert. Jeg vil at de skal komme ut fra konferansen med nye, gode kontakter, og at de sammen skal kunne realisere mulighetene som finnes der ute, sier Solvik-Olsen.