Foto:Statnett

Statnett med unik satsing på droner

Bruker 45 millioner på tre forskningsprosjekter.
Jan Frantzen

– Vi ønsker å dreie vår kompetanse mot det som kreves i en mer digitalisert verden. Vi vil bli mer effektive og jobbe mer moderne, og det skal bidra til å sikre strømforsyningen enda bedre enn i dag, sier leder for Statnetts FoU-program Smarte Nett, Jørn Egil Johnsen.

Statnett er statsforetaket som er systemansvarlig i det norske kraftsystemet. De har tre relativt nyetablerte forsknings- og utviklingsprosjekter i forbindelse med bruk av droner:
# AI-4-UAS (Artificial Intelligens for unmanned aerial systems) skal utvikle kunstig intelligens for prosessering av data.
# Automatisk flyvning på stasjon skal utvikle automatisk flyving med droner for å inspisere transformatorstasjoner.
# Automatisk flyvning langs ledning skal utvikle langdistanse-inspeksjon av ledninger ved hjelp av droner.
De tre FoU-prosjektene vil ha en varighet på 2-3 år, og har et samlet budsjett på om lag 40-45 millioner kroner.

Konkurranse
I prosjektet «Automatisk flyvning på stasjon» samarbeider Statnett i første fase med det amerikanske selskapet Action Drone og et konsortium bestående av KVS Technologies, Sintef Digital og Nordic Unmanned.
Statnett skal til neste fase velge ut én de to leverandørene som de skal fortsette å samarbeide med. Denne avgjørelsen skal etter planen tas i løpet av januar.
Knut Roar Wiig i Sandnes-baserte Nordic Unmanned er optimistisk på egne vegne.
– Vi er fornøyd med at vi er eneste norske aktør som er med. Vi konkurrerer med et amerikansk selskap, og det tyder på at teknologien vår har høy klasse. Kanskje til og med verdensklasse, sier han.
Jørn Egil Johnsen forklarer at Statnett har en tydelig plan for hva de ønsker.
– Vi ser for oss en drone som er stasjonert i en hangar, og som automatisk tar av med jevne mellomrom fra den hangaren og flyr en predefinert runde for å gjøre kontroller og ta bilder. I tillegg må den kunne styres manuelt fra vårt overvåkningssenter på Sunndalsøra, slik at hvis vi får en alarm, som brann eller innbrudd, vil vi kunne fly den ut manuelt. Alt dette testes i prosjektet. Så vil vi bruke kunstig intelligens til å prosessere data, slik at vi kan utnytte materialet på en effektiv måte, og kunne ta raskere beslutninger.

– Viktig prosjekt
For Nordic Unmanned handler det om å videreutvikle deres Camflight-drone til Statnetts behov.
– Det gjelder både med tanke på vær og vind, og sense and avoid-behov på deres anlegg. Det handler om å finne en sikker måte å fly på, i et komplisert område. Løsningen som Statnett ønsker er sammensatt, det er en løsning som ikke fins på markedet ennå. Vi må tenke mer enn bare selve dronen. Det er et felles prosjekt, hvor også KVS Technologies og Sintef Digital leverer forskjellige komponenter., sier Wiig.
– Dere har mange store kunder og prosjekter, hvordan vil du plassere dette i den sammenhengen?
– Økonomisk er ikke dette unikt for oss, men det er et viktig prosjekt med tanke på å utvikle industrielle droner til å bli mer robuste enn de har vært tidligere. Det skaper en annen industriell mulighet. Det kan ta utviklingen videre, og skape et enda bedre produkt, sier Wiig som slår fast at Statnetts nyetablerte prosjekter befester Norges posisjon som en ledende dronenasjon.
– Norge ligger lengst foran i Europa når det gjelder å tenke droneteknologi industrielt. Det er relevant for mange aktører, både private og offentlige, at teknologien utvikles og testes på en skikkelig måte, i et skikkelig prosjekt som dette. Det kan få stor betydning, også i europeisk sammenheng, at man faktisk er villig til å betale for det. Det er unikt i Europa, ingen har gjort det hittil, sier Wiig.

– Spennende
Konkurrenten Action Drone er et amerikansk selskap som leverer droneløsninger for det industrielle markedet. De startet en europeisk avdeling i Danmark i 2017, og begynte da også å se til Norge.
– Statnett føltes som et naturlig prosjekt for oss, for vi føler at vi har erfaringen som trengs, og at vi har tilgang til teknologi som gjør oss kvalifisert for denne oppgaven. Vi er lokalisert i Danmark, så geografien bør heller ikke by på noen utfordringer, sier Philip Hjulskov ved den danske avdelingen.
– Dette er et virkelig spennende prosjekt. Statnett ligger i forkant av utviklingen, de er villig til å gjøre FoU-arbeid i forbindelse med autonome flyvninger, som ikke har vært gjort før. Det er et prosjekt som kan få betydning i Europa, og også i USA, etter hvert som vi går inn i en mer autonom verden når det gjelder droner. Jeg vet at det er mange der som følger med på dette, fordi Luftfartstilsynet i USA er strenge, og de baserer sine avgjørelser på bevis – og sikkerhet, som er svært viktig for Statnett. Dersom dette går bra, kan det være et stort og viktig steg i retningen av autonome flyvninger, sier Hjulskov.

Økonomi og sikkerhet
Johnsen sier at Statnett ønsker å erstatte manuelle operasjoner med automatiske, både med tanke på kostnadseffektivitet og sikkerhet.
– Målsetningen vår er at droner skal gi oss mer detaljert informasjon, samtidig som vi reduserer klatring i master og bruk av helikopter til inspeksjoner, samt gi oss muligheten til å overvåke stasjonsanlegg uten å fysisk være tilstede. Dette vil bli mest aktuelt på de stasjonene hvor vi ikke har stasjonerte mannskaper, som for eksempel Sogndal stasjon, som ligger høyt oppe på et fjell, forteller han.
Når det gjelder prosjektet «Artificial Intelligens for unmanned aerial systems», skal Statnett samarbeide med eSmart Systems. Dette blir også støttet av Innovasjon Norge.
Statnett drifter om lag 11.000 km med høyspentlinjer og 150 stasjoner over hele landet.