Operahuset i Oslo - et av byggene i Statsbyggs eiendomsportefølje som skal inspiseres med drone.
Foto: Geir Anders Rybakken

Statsbygg utlyser dronekontrakt på 54 millioner

Statsbygg halverer sine kostnader til standard driftsoppgaver ved å bruke droner. Nå har de lyst ut store kontrakter på droneinspeksjoner over nesten hele landet.
Jan Frantzen

Statsbygg la forrige uke ut et anbud på en rammeavtale som gjelder bygningsinspeksjon av tak og fasade ved bruk av droneteknologi.

Anbudet gjelder størsteparten av landet, og det kan gis tilbud på ett eller flere av områdene Oslo, Øst, Sør, Midt eller Nord. Den totale verdien for alle kontraktene samlet er opp mot 54, 5 millioner kroner over en fireårsperiode.

Spesialrådgiver i Statsbygg, Mai Anh Thị Lê.

– Dette delprosjektet ligger under prosjektet SmartDrift i driftsavdelingen vår. Vi jobber med å effektivisere driftsoppgaver ved bruk av teknologi, og hvordan vi kan dokumentere tilsyn på en tilfredsstillende måte og skape en bedre rammebetingelser for våre medarbeidere. Vi har om lag 240 standard driftsoppgaver i dag, og ved å ta i bruk droneteknologi, har vi modernisert måten vi jobber på. Rundt ti prosent av standard driftsoppgaver vi utfører, som for eksempel inspeksjon av tak og fasader, kan utføres med en droneinspeksjon. Da er det mye penger inne i bildet. Vi kan spare cirka halvparten av kostnadene ved å erstatte dette tilsynet med droneinspeksjon. Det er en stor besparelse, ved siden av å sikre at arbeid i høyden blir gjennomført på en sikrere og bedre måte, sier spesialrådgiver Mai Anh Thị Lê.

Økonomi, sikkerhet og kvalitet

I anbudets kravspesifikasjon heter det blant annet følgende:

«Det er et ønske om størst mulig grad av automasjon og vi ønsker at tilbyderne i sitt løsningsforslag presenterer hvordan de på en effektiv og sikker måte ser for seg å løse droneinspeksjon av tak og fasader.»

Statsbygg oppgir at inspeksjonene etter hvert skal foregå med autonome droner, med anvendelse av maskinlæring og bildegjenkjenningsteknologi.

«På kort sikt er det derfor ønskelig at valgte tilbydere tilrettelegger for fremtidig bruk av maskinlæring ved å samle inn data i form av bilder som kan brukes til å trene opp maskinlæringsmoduler senere» heter det videre.

Det er også flere spesifikke krav. Les mer om det i anbudet.

– Vi forventer at vi får en inspeksjonstjeneste som over tid vil gi gode nok data til at vi kan erstatte den manuelle kontrollen. Disse vil fases ut med droneinspeksjoner, og da må bildene være like gode som om inspeksjonene tas av mennesker. Det som er ekstra interessant i denne sammenhengen er at vi innen 2-3 år får lagt grunnlag for maskinlæring og kunstig intelligens gjennom bruk av autonome droner. Teknologien går så raskt at vi kan få automatisk sjekk av tak og fasader på en smartere og mer effektiv måte, mens vårt driftspersonell kan bruke tiden sin til å løse det maskinene ikke kan avdekke. Vi forventer å få en liste over feil, avvik og utbedringsbehov på byggene, slik at vi på et effektivt grunnlag vil kunne  prioritere vedlikehold og driftstiltak, forklarer spesialrådgiveren.

– Det er mange aspekter ved dette, både økonomi, sikkerhet og bedre kvalitet på dokumentasjonen. Alle aspektene er med på å gjøre at det er viktig for oss å ta dette veivalget, og utnytte potensialet som fins, sier hun.

Innkjøringsfase

Inspeksjon av fengelseiendommer inngår også i oppdraget for Statsbygg. Dette dronebildet er tatt over Bergen Fengsel med en Mavic 2 Pro. Foto: Jens Christian Andersen

Statsbyggs eiendomsportefølje består i hovedsak av formålsbygg. Ifølge anbudet inkluderer dette blant annet fengsel, undervisnings- og forskningsbygg, veg- og trafikkstasjoner, offentlig administrasjon og tjenesteyting, kultureiendom og museum, barnevernseiendom, tinghus og tollsted. Det er stor variasjon i bygningenes størrelse og kompleksitet. Bygningene ligger både i sentrale strøk og mindre sentrale strøk.

Tilbudsfristen for anbudet er 28. mai, og tildelingen skjer på grunnlag av hvilket tilbud som har det beste forholdet mellom kostnad og kvalitet. 30 prosent vektlegges på pris og 70 prosent på kvalitet.

Ønsket fra Statsbygg er at tjenesten skal være operasjonell i løpet av kort tid.

– Vi har som ambisjon at vi skal ha en innkjøringsfase, før de nåværende prosessene fases ut, sier Mai Anh Thị Lê.