Statssekretær og tidligere Kristiansand-ordfører Harald Furre ser stort potensial i droneteknologi.
Foto: Høyre

Statssekretæren åpner Bedre Fly(t): – Droner vil kunne dekke mange behov

Tidligere Kristiansand-ordfører Harald Furre åpner konferansen om droner i det offentlige i hjembyen 9. mars.
Jan Frantzen

– Det er ingen tvil om at droneteknologi kommer i større og større grad, og kan brukes på veldig mange områder. Det er bare fantasien som setter grenser, sier statssekretær Harald Furre.

Det er Furre som åpner Bedre Fly(t)-konferansen i Kristiansand 9. mars, hvor droner i det offentlige står på agendaen. Furre gikk av som ordfører i Kristiansand ved nyttår, og ble utnevnt til statssekretær for kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup noen uker senere.

– Droner vil bli et veldig viktig verktøy fremover, og det er naturligvis derfor regjeringen utarbeidet en dronestrategi i 2018, som jeg også vil snakke litt om i Kristiansand, sier Furre.

Man kan tenke seg transport av medisiner til mennesker som bor litt avsides, pluss alt som har med beredskap og inspeksjon å gjøre

Han forteller også om en viss erfaring med droner fra sin tid som ordfører i sørlandshovedstaden.

– Kristiansand kommune brukte til en viss grad droner i beredskapsarbeidet, og det er et av de områdene hvor det åpenbart er mulig å bruke verktøyet i større grad. Det kan være svært effektivt for å få et raskt bilde av en situasjon, enten i forbindelse med store vannmengder – som vi opplevde i Kristiansand, ras eller andre beredskapssituasjoner. I sånne tilfeller vil det kunne være veldig gunstig å få dronebilder som gir en rask situasjonsforståelse, sier Furre, og påpeker at droneteknologi kan utnyttes i mange ulike sammenhenger.

– Frakt og transport er ett område hvor dette er spennende teknologi. Man kan tenke seg transport av medisiner til mennesker som bor litt avsides, pluss alt som har med beredskap og inspeksjon å gjøre. Droner vil definitivt kunne dekke mange behov fremover.

– Hva kan ditt departement, Kommunal- og moderniseringsdepartementet, bidra med?

– Dette er jo et departement som skal bidra til å ivareta kommuners og fylkeskommuners interesser, og som også har ansvaret for IT-politikk og digitalisering, så det er ingen tvil om at droner er relevante. Alt som er knyttet til beredskap er noe kommunesektoren også har et tungt ansvar for, selv om det ligger under justisdepartementet på nasjonalt nivå, sier Furre, som gleder seg til å få åpne Bedre Fly(t) i hjembyen.

Se programmet og kjøp billett her

– Det er veldig fint at det arrangeres en nasjonal konferanse i Kristiansand, om droner og droners rolle i offentlig sektor. Det vil kunne bringe frem nye nettverk, nye ideer og nye samarbeidsgrupper, konstaterer statssekretæren.