Statssekretær Johan Vasara på scenen ved åpningen av UNC2021
Foto:Sebastian Moe

UNC-konferansen i gang i Rogaland:Statssekretæren åpnet UNC 2021

UNC 2021 er i gang i Rogaland, og tradisjon tro var det politisk ledelse som åpnet Norges største dronekonferanse. Statssekretær Johan Vasara (Ap) fra Samferdselsdepartementet fikk det ærefulle oppdraget, og signaliserte stor tro på dronebransjens fremtid.
Jan Frantzen

Første gang utenfor Oslo

UNC-konferansen finner i år sted på Sola kulturhus 24. og 25. november, og på agendaen står som vanlig saker som angår både leverandører, sluttbrukere og myndigheter. Årets temaer er blant annet tverrfaglige samarbeid, utdanning og kompetanseheving, det nye felleseuropeiske regelverket og sikker integrasjon av droner.

– Vi utvider dronefamilien i år, når vi for første gang arrangerer konferansen utenfor Oslo, sier Anders Martinsen – leder i UAS Norway, som arrangerer konferansen for 13. gang.

– Vi legger UNC 2021 til Sola og Stavanger-regionen fordi de her har vist seg svært sterke på industriutvikling, tverrfaglig samarbeid og det å skape nye arenaer og bruksområder for teknologi. Vi samler noen av de beste kreftene i regionen for å høre om hva de har gjort og hvordan de har lykkes – og for å se hvordan dette kan overføres til dronebransjen, sier Martinsen.

Milepæler

Martinsen trekker frem to milepæler som har gjort seg gjeldende i år – og som vil være med å prege konferansen.

– Den ene er at droner nå brukes til inspeksjons- og befaringsoppgaver i energisektoren, oppgaver som tidligere utelukkende var forbeholdt helikopter. I tillegg har vi sett at dronebruken innen byggteknisk inspeksjon har nådd store volum. Her handler det ikke lenger om testing og konseptutvikling, dette er tjenester som gir store verdier og samfunnsnytte, sier UASN-lederen.

Fokuset på utdanning og kompetanseheving vil også være betydelig i år.

– Dronefag begynner å gjøre seg gjeldende på videregående skole, og Utdanningsdirektoratet har akkurat lagt en læreplan på høring. De viktige aktørene kommer til oss, og sammen skal vi sørge for at vi lykkes med kompetanseheving og får dronefaget trygt og godt etablert på mange videregående skoler og universiteter fremover, sier han.

Se hele UNC-programmet her

Viktigst i Norden

Politisk ledelse og et bredt utvalg representanter fra Samferdselsdepartementet er til stede på konferansen. Det samme er sentrale personer i Luftfartstilsynet og Avinor. Sistnevnte er også UAS Norways hovedpartner på konferansen.

Martinsen forteller at konferansen aldri handler om én sektor, én type applikasjon eller ett bruksområde – men om det store bildet.

– På UNC former vi bransjen sammen. Og vi får en temperaturmåling fra de største aktørene, både på hva de har gjort, hvordan de har gjort det og hvordan de skal utvikle seg videre. Vi kan si med god samvittighet at denne konferansen er den viktigste dronekonferansen i Norden. Vi samler et veldig sterkt lag for å inspirere hverandre og sammen utvikle bransjen videre, sier han, og lover også lanseringer av kontrakter fra podiet i Sola kulturhus.

– Folk som følger konferansen vil bli positivt overrasket over at sluttbrukerne også i høyeste grad er representert på konferansen, og klare til å innlede tettere samarbeid som resulterer i konkrete bestillinger.

Digital og fysisk

Etter lang tid med mange digitale konferanser, er det godt med fysiske møteplasser igjen. Martinsen forteller at deltakelsen til årets konferanse er bra.

– Tett opp mot konferansen tikket det fortsatt inn folk som ønsker å delta fysisk. Men vi skal ikke legge skjul på at pandemien gjør at flere ønsker digital deltakelse. Det er nok et bilde som vil være gjeldende fremover. Vi skal uansett sørge for et godt innhold i alle kanaler, sier han.