Kårstø prosessanlegg på Tysvær i Rogaland er også testanlegg hvor Equinor tester droner og roboter for fremtidens arbeid.
Foto:Anders Martinsen

Stor dronesatsning fra Equinor – Fra 30 dagers planlegging til 30 minutter reaksjonstid

Fremtidens energibransje satser tungt på roboter og droner i arbeidet. Equinor viste denne uken frem droner og roboter som skal spare selskapet for tid og penger i fremtiden.
Petter Emil Wikøren

Equinor har i flere år vært tydelig på at de ønsker å bruke droner i sine daglige operasjoner til land og mellom havanlegg. Oljeselskapet sier de i løpet av få år kan ha så mye som 10.000 flygninger til og fra og mellom installasjonene på norsk sokkel. I august 2022 fløy Equinor og droneselskapet Nordic Unmanned verdens første operative logistikkflyvning mellom to plattformer offshore.

– Dette var første gang i historien at en drone fløy mellom to installasjoner i nordsjøen. Flygingen gikk mellom Gullfaks A og B, i tillegg til områdeberedskapsfartøy og ble gjennomført i august 2022, sier leder for teknologi og innovasjon i Equinor, Hege Skryset.

Verdens første dronetransport mellom to de to installasjonene i nordsjøen bestod i små gjenstander.

-Prosjektet ble gjennomført i perioden 15-29 august i fjor og vi gjennomførte totalt 12 oppdrag i perioden, sier Alexander Blokhus, leder for dronesatsingen til Equinor.

I 2023 planlegger Equinor å gjennomføre flygninger kontrollert fra land og ut til Gullfaks-feltet via Troll A, en avstand på ca 180 km totalt.

– Vi skal fortsette å teste dette ut videre og håper å kunne ha droner i permanente BVLOS-operasjoner fra ca 2027, sier Blokhus.

Sammen med sine egne fremste eksperter og eksterne samarbeidspartnere viste Equinor denne uken frem både droner og roboter som vil bli brukt i nær fremtid. Men før Equinor kan komme så langt er det flere utfordringer som må overkommes.

En av hovedutfordringene til Equinors droneprosjekt offshore, er det gjeldende regelverket som regulerer droneflyging utenfor synsvidde. I dag er det en klar bremsekloss for Equinor og andre aktører som har et behov for raskt å bruke droner i ukontrollert luftrom, og i tillegg ønsker operere utenfor synsrekkevidde. Stikkordet er NOTAM og kravet til varslingstid for at man skal kunne operere mellom anleggene offshore med drone.

  • Equinor viste frem video av verdens første droneflight mellom oljeinstallasjoner. FOTO: Anders Martinsen

 

Samarbeid med Avinor

Equinor offentliggjorde denne uken samarbeidet som er etablert med Avinor. Ønsket er at dette samarbeidet skal lede til et offshore UTM-system som på en raskere og sikker måte kan sette Equinor i stand til å fly offshore på norsk kontinentalsokkel. Det kan forandre helt hvordan droner integreres i luftrommet på norsk sokkel.

– Det har vært viktig for Equinor å få et formalisert, godt system for å fly storskala droneoperasjoner. Equinor har nå inngått en avtale med Avinor for å utvikle en trafikkontroll for ubemannede luftfartøy, sier Skryset

Problemstillingen omkring gjeldende regelverk er ikke Equinor alene om, men samarbeidet med Avinor gjør at selskapet sannsynligvis er kommet langt i å løse problemet. Og samtidig som Equinor lanserer sin strategi og målsetting om dronebruk på norsk sokkel har også Avinor ute sin request for information (RFI) om nytt UTM system, etter det Dronemagasinet forstår vil også offshore planene til Equinor og Avinor være med i det langsiktige planene for denne anskaffelsen som er på trappene

-Formålet er at vi skal kunne fly offshore til offshore og offshore til land på 30 minutters varsel. I dag er det 30 dager varsel som gjelder, sier Blokhus.

Ifølge Blokhus ønsker Equinor i løpet få år å kunne frakte hundrevis av kilo drone last mellom de ulike oljeinstallasjonene i havet.