Foto:Luftfartstilsynet

Stor interesse for å jobbe med droner i Luftfartstilsynet

57 søkere til to nye stillinger. Her er søkerlista.
Jan Frantzen

Luftfartstilsynet fikk hele 57 søkere på de to stillingene som inspektør i avdelingen for ubemannet luftfart, som ble utlyst tidligere i år. Søknadsfristen var 11.februar.

– Jeg er litt overrasket over antallet, ikke minst over at det var så mange gode kandidater, sier seksjonssjef for ubemannet luftfart i Luftfartstilsynet, Bente Heggedal.

– Det var mange som var veldig godt rustet for stillingene. Vi vektla at man hadde erfaring fra droneområdet fra før – i tillegg til vanlig flyfaglig bakgrunn, og det var en god del som hadde det, sier hun.

Inspektørenes oppgaver vil blant annet bli godkjenning av og tilsyn med droneoperatører, utarbeidelse av sikkerhets- og risikoanalyser og utarbeidelse og revisjon av nasjonale forskrifter.

– Det kommer til å bli mye mer omfattende tilsynsvirksomhet enn i dag, det kommer det EASA-krav om. Og det tar et år med opplæring før man blir godkjent inspektør, derfor må vi være i forkant, sier Heggedal.

I dag består avdelingen for ubemannet luftfart av tre ansatte, inkludert én som har sagt opp og skal erstattes, og én som er vikar ut året. Totalt skal det ansettes tre nye personer.

– Det er kjempefint. Vi trenger det, og det betyr at vi øker i takt med dronemarkedet. Vi ligger riktignok litt bak, for ingen offentlige organer kan være i forkant av en sånn økning som vi har hatt i droneindustrien. Men nå har vi fått midler til å henge med, og det er veldig positivt. Dette vil også merkes for operatørene, for det vil bety kortere sakbehandlingstid, sier hun.

Heggedal forteller at fire personer har vært inne til intervju, og at det vil bli gjort en innstilling i løpet av neste uke. Deretter vil to av søkerne bli tilbudt stillingene rundt midten av mars.

Søkerlista: