Stor støtte til UAS Norways sikkerhetskampanje

Tunge aktører i luftfartsbransjen stiller seg bak sikkerhetsverktøyet safetofly.no.
Jan Frantzen

– Gjennom mange uheldige episoder i 2017 og 2018, har vi sett at ulovlig dronebruk kan sette lufttrafikken i fare. Som bransjeorganisasjon skal vi være en aktiv pådriver for sikker og trygg bruk av droner, sier daglig leder i UAS Norway, Anders Martinsen.

Bransjeorganisasjonen har tatt inititiativ til en stor kampanje om trygg og sikker bruk av droner. Kampanjen fronter karttjenesten safetofly.no, som er en gratis informasjonstjeneste med alle relevante opplysninger en droneoperatør trenger.

Safetofly.no er utviklet av UAS Norway i samarbeid med AVINET, og binder sammen en mengde informasjon om vær, luftfartshindre, eiendomsgrenser, barnehager, skoler, flyplasser, restriksjonsområder og NOTAM-meldinger. Tjenesten oppdateres i samtid, og er gratis for alle brukere av droner i Norge.

Viktig budskap

Erik Lødding, kommunikasjonssjef i Avinor Flysikring.

SAS, Norwegian, Widerøe, Avinor Flysikring, NHO Luftfart og Politiet deltar alle i kampanjen som går frem til midten av august. Luftfartstilsynet har på sin side takket nei til å ta del.

Erik Lødding er kommunikasjonssjef i Avinor Flysikring, som blant annet leverer tårntjenester på flyplasser og flygekontrolltjenester for trafikken i norsk luftrom. Lødding sier det er naturlig for dem å støtte prosjektet.

– Kampanjen formidler et viktig budskap overfor brukere og interessenter. Dronebruken er i rask utvikling, og det er viktig at hver enkelt bruker er sitt ansvar bevisst, og at man kjenner til regelverket. Vi håper at holdningskampanjen kan bidra til at færre risikerer å fly droner i kontrollert luftrom, sier han, og beskriver safetofly som en viktig portal for droneoepratører.

– Tjenesten gir et bredt spekter av informasjon, om alt fra vær til reglement. Det er en «one stop shop» for det meste av det man trenger som dronebruker, sier kommunikasjonssjefen.

Anette Good har tittelen Manager External Relations i SAS, og sier at flyselskapet stiller seg bak kampanjen fordi de mener det er viktig at det settes fokus på sikker bruk av droner.
– Ulovlig bruk kan få store konsekvenser for lufttrafikken, både i form av forsinkelser og mer alvorlige ting, sier hun.

Anerkjennelse

Anders Martinsen i UASN sier at bransjeorganisasjonen tidligere fikk flere henvendelser fra dronebrukere som var frustrerte for at det ikke fantes en felles portal hvor viktig informasjon var samlet. Den samme problemsstillingen ble nevnt i regjeringens dronestrategi som ble offentliggjort i mars.

Anders Martinsen, daglig leder i UAS Norway.

– Vi tok problemet på alvor og begynte å utvikle en tjeneste. Men det var først da vi fikk hjelp av blant annet Avinor, som sitter på mye relevant data som man trenger for å planlegge og gjennomføre sine flyvninger, at vi kunne sammenstille dette til en god karttjeneste som formidler informasjon i samtid.

– Hva tenker du om at disse tunge aktørene stiller seg bak tjenesten dere har utviklet?

– Vi føler at det er en anerkjennelse for et arbeid vi har jobbet med over lang tid. Vi har brukt mye tid og arbeid på å utvikle denne tjenesten, og er glad for at de andre støtter opp. Som ny aktør i luftbransjen må vi være en viktig medspiller i sikkerhetsarbeidet, slik at droner kan få sin plass i luftfarten, sier Martinsen.