Flydrone.no ble lansert i forbindelse med de nye dronereglene. Men starten har ikke gått knirkefritt.

4000 har registrert seg på flydrone.no: Store problemer med den nye droneportalen

Luftfartstilsynet blir nedringt av droneoperatører etter feilfakturering og problemer med eksamensspørsmål. Førstnevnte feil er rettet, den andre jobbes det med fortsatt.
Jan Frantzen

Rundt 4000 har registrert seg i Luftfartstilsynets nye droneportal flydrone.no, som ble lansert før nyttår. Men mange har opplevd problemer.

– Det har vært en del utfordringer, både med at folk har blitt fakturert mer enn de skulle, og at det har vært feil med noen av eksamensspørsmålene hos enkelte brukere. Det som gjelder feilfakturering fant vi ut av med en gang, den andre feilen har vi ikke klart å finne ennå. Firmaet som driver portalen har igangsatt ekstra ressurser for å finne ut av dette, sier leder for seksjonen for ubemannet luftfart, Bente Heggedal Løvold.

– Vi har forståelig nok fått mange henvendelser – så mange at vi ikke har klart å svare alle i rimelig tid. Da ringer folk, og så blir vi helt nedsnødd i henvendelser. Vi begynner å få tak på det nå, men jeg skulle ønske overgangen hadde gått litt mer knirkefritt. Heldigvis har vi gode overgangsregler, som gjør at dette kommer til å gå bra, sier hun.

Bente Heggedal Løvold, seksjonsleder ubemannet luftfart i Luftfartstilsynet.

Feilfakturering gjelder rundt 100 personer, mens rundt ti personer har kontaktet Luftfartstilsynet angående feilaktige eksamensspørsmål.

– Vi ser det i systemet vårt hvis man har blitt fakturert for mye, og da sender vi pengene tilbake. Hvis man ikke har fått tilbake pengene i rimelig tid,  blir jeg veldig takknemlig om man henvender seg til postmottak@caa.no, og ikke per telefon. Det gjør det enklere for oss å håndtere henvendelsene, sier Heggedal Løvold.