En politidrone i aksjon under pilotprosjektet i Oslo i sommer. Nå får hele landet glede av dette verktøyet.
Foto:Anders Martinsen

Storsatsing på droner i politiet – utdanner 100 nye piloter

Etter et meget vellykket pilotprosjekt for dronebruk i politiet, får nå samtlige politidistrikt muligheten til å benytte seg av droner i sitt arbeid.
Jan Frantzen

Politiet bekrefter dette i en pressemelding mandag

Her skriver politiet følgende:

“Etter 1,5 år med tilnærmet utelukkende positive erfaringer fra pilotprosjektet for dronebruk i politiet, er det besluttet at samtlige politidistrikt får muligheten til å benytte seg av droner i sitt arbeid.”

Vi vet at droner kan redde liv i politiets arbeid. Det ble bevist i Mandal i april i år, da en savnet kvinne ble funnet ved hjelp av politibetjent Christian Ekra og hans drone med termisk kamera. Det har også vært flere tilfeller hvor en dronepilot har lokalisert en savnet person, men i de tilfellene har dronen spilt en litt mindre rolle.

Politiet har testet en stor bredde oppdrag og politioverbetjent Jørgen Lunde Ronge, som har fagansvaret for politiets droneprosjekt, kunne fortelle Dronemagasinet i sommer at politiet har hatt i overkant av ett oppdrag om dagen totalt.

Ronge fortalte at politiet bruker droner mest til søk etter savnede personer, søk etter gjerningspersoner på flukt, dokumentasjon av åsteder, statisk observasjon av gjerningspersoner, samt branner og naturhendelser.

– Det har blitt dokumentert at droner kan lede til en rekke gevinster, herunder bedre beredskap, effektiv kriminalitetsforebygging, etterforskning av høyere kvalitet, forbedring av mannskapenes egensikkerhet og publikums rettssikkerhet. Det er derfor gledelig at dette verktøyet nå blir tilgjengelig for hele politi-Norge. Vi håper og tror at beslutningen blir tatt godt i mot, kommenterer beredskapsdirektør Tone Vangen i pressemeldingen.

Det er besluttet at politiet i første omgang tar i bruk droner med en lav ambisjon. Det innebærer at hvert distrikt får mulighet til å utdanne seks operatører. Totalt vil det utdannes ca. 100 droneoperatører i politiet.

– Dette innebærer at det i første omgang vil være en forholdsvis lav tilgjengelighet på dronene. Vi er likevel trygge på at dronene vil kunne bidra til effektiv og god oppgaveløsning der de tas i bruk, og at vi vil fortsette å høste gode erfaringer slik at vi kan videreutviklebruk av denne teknologien, kommenterer Vangen i pressemeldingen.

Politiets bruk av droner er et hett tema på den pågående UNC-konferansen. Her er både justisminister Monica Mæland og Politidirektoratets seksjonssjef Elisabeth Rise foredragsholdere.