Johan Lindquist, sekretær i UAS Sweden fortalte om dronesituasjonen i Sverige ved UNC 2016

Svensk forbud mot kameraer på droner

21. oktober kom den sjokkerende avgjørelsen fra svensk høyesterett: Det er forbudt å montere kameraer på droner.
Reportasje: Anders Martinsen

Avgjørelsen, som er basert på kameraovervåkningsloven, krever at operatører som ønsker å fly drone med kamera, må ha særskilt tillatelse.

– Dette setter i prinsippet hele den svenske dronebransjen på bakken, sier Johan Lindquist, sekretær i UAS Sweden.

Loven krever nemlig at operatører må søke tillatelse hver eneste gang man vil fly, på hver eneste plass man vil fly. Én søknad koster rundt 4000 svenske kroner og har en behandlingstid på tre til fem måneder!

– Dette er selvsagt fullstendig galskap! Og det har potensielt en enormt negativ effekt i en bransje som var i sterk vekst, sier Lindquist.

– Hvordan forholder dere til loven?

– Vi fortsetter å fly. Vi kan ikke råde våre medlemmer til å bryte loven, men vi råder til ikke å søke om tillatelse til å drive kameraovervåkning, for det er ikke det vi holder på med, sier Lindquist.

Han anser loven som helt urimelig, også sett i lys av at den kun gjelder for svenske selskaper og svenske statsborgere.

– For utenlandske selskaper gjelder selskapets hjemlands dataovervåkningslov. Norske selskaper kan altså fly med dronekameraer i Sverige, men svenske selskaper kan ikke. Det er jo helt latterlig, sier Lindquist.

Han setter sitt håp til et nytt regelverk som er varslet om to år.

– Men hva skjer i mellomtiden med vår bransje? spør Lindquist.