Russlands ambassade i Oslo har samme gate som en av de syv registrerte droneoperatørene. Arkivfoto.
Foto:Heiko Junge / NTB

En er registrert i samme gate som ambassaden i OsloSyv russiske droneoperatører registrert i Norge

Syv russere står på Luftfartstilsynets liste over droneoperatører i Norge. En av dem er registrert i samme gate som Russlands ambassade.
Hans O. Torgersen

Dronemagasinet har fått innsyn i listen over alle som er registrert som droneoperatører i Norge på Luftfartstilsynets portal Flydrone.no. 

Innbyggere i EU kan lovlig fly drone i Norge dersom de er registrert i sitt hjemland. Andre utlendinger må registrere seg via den norske portalen.

Ingen kontroll på utenlandske piloter

I dag finnes det ingen kontrollfunksjon at data som registreres faktisk er korrekt for utenlandske registreringer. Luftfartstilsynet sjekker ikke adressene som oppgis og statsborgerskap på piloter registreres ikke. 

Med andre ord aner ikke myndighetene hvem som faktisk flyr i Norge i dag av utenlandske dronepiloter.

Samme gate som ambassaden

Listen over registrerte operatører inneholder 17.845 navn. Det store flertallet er norske, men 1746, nesten ti prosent, er utenlandske. De fleste av dem har oppgitt adresse i USA.

Av de 1746 utenlandske droneoperatørene som har registrert seg, har syv oppgitt Russland som hjemland. Seks av de syv har oppgitt postadresser i Russland, men ikke den syvende.

En av russerne har kun oppgitt et ufullstendig navn, gate «Drammensveien» og postnummer «0271». Dette er samme gate og postnummer som Russlands ambassade i Oslo.

Dronemagasinet har ikke funnet noen denne personen med adresse i Drammensveien på 1881 eller andre åpne registre. Russlands ambassade har ikke svart på telefon når vi har ringt.

Varetektsfengslet

Fredag ble en 50 år gammel drone-turist fra Russland varetektsfengslet for å ha fløyet drone i strid med sanksjonsloven og sanksjonsforskriften, som trådte i kraft etter at Russland gikk til krig mot Ukraina. Mannen har anket fengslingskjennelsen til lagmannsretten, skriver NTB fredag ettermiddag. 

50-åringen er ikke blant de syv registrerte operatørene. Han hadde derfor trolig ikke lov til å fly i Norge selv før sanksjonene ble innført.

Den aktuelle paragrafen som mannen er fengslet for handler om at russiske selskaper eller borgere ikke har lov til å fly i Norge.

Dronemagasinet har spurt Luftfartstilsynet om man har tatt kontakt med de registrerte russiske operatørene og gitt beskjed om at de ikke lenger har lov å fly i Norge. 

Dette er svaret vi fikk på e-post fra kommunikasjonsdirektør Håvard Vikheim: 

«Det er riktig at det etter sanksjonsloven med tilhørende forskrift ikke er tillatt for russiske borgere og russiske selskaper å fly drone i norsk luftrom. Ved innføringen av flyforbudet ble forbudet kommunisert via Luftfartstilsynets nettside: https://luftfartstilsynet.no/en/drones/ban-on-drone-flights-by-russian-operators/

Sikkerhetsbrev

I tillegg sendte Luftfartstilsynet ut et såkalt sikkerhetsbrev til alle registrerte operatører. 

Luftfartstilsynet kartla også omfanget av registrerte operatører som ble omfattet av forbudet. 

«Merk at det er forbudt å operere en drone, ikke å være registrert som operatør i droneregisteret. Det har derfor ikke vært aktuelt uten videre å slette oppføringene i droneregisteret.

«Luftfartstilsynet vurderer fortløpende de endringene som gjøres i sanksjonsregelverket og eventuelle konsekvenser for luftfarten. Luftfartstilsynet har ikke kjennskap til at det har skjedd ulovlig droneflyging og brudd på sanksjonsregelverket ut over det som har kommet frem gjennom media.», skriver Vikheim i Luftfartstilsynet.

Presisering 20:48 – Dronemagasinet presiserer at droneoperatør og den Russiske ambassade er oppført i samme gate.