Skal du ta drone-lappen?

Her er noen av våre beste tips for deg som skal ta e-eksamen.

Husk at alle RO2/3 operatører må benytte flygere som har bestått e-eksamen innen 30. januar 2017
Slik stiller du (bedre) forberedt på e-eksamen

Enten du skal operere som eiendomsfotograf eller driver linjeinspeksjon med store droner over 2,5kg må du avlegge eksamen. Etter innføringen av BSL A 7-1 (Ja, det er faktisk et av spørsmålene som omhandler dette) -Den såkalte «droneforskriften» mer presist «Forskrift om luftfartøy som ikke har fører om bord mv.» stilles det klare kompetansekrav til enhver som skal føre «droner». Kravene varierer fra operasjonstype, kompleksitet og risiko, men oppsummert kan man si at «jo mer krevende oppdraget er, jo mer krevende er luftfartstilsynet».
For at du skal ha de beste forutsetningene for å bestå eksamen har vi derfor oppsummert de punktene vi mener er viktigst. Eksamensbasen består av 100 spørsmål, med 6 forskjellige sett à 40 spørsmål. Noen av settene er lettere, andre er mer krevende.

Stammespråk – lag din egen ordliste

Luftfarten har som mange andre disipliner et eget stammespråk, eksamen bygger på dette språket og du må som operatør eller fartøysjef være komfortabel med de forskjellige begrepene som blir benyttet. Luftfarten er også full av forkortelser, som du ordrett må vite betydningen av. I utgangspunktet er det liten relevans for luftfartssikkerhet at bokstaven «A» i ICAO står for «Aviation» fremfor «Aeronatical», Likevel er det en fin test på at du faktisk følger med på kurset. Lag deg derfor din egen ordliste.

Du må samtidig vite forskjell på AGL, AMSL og hva dette har med ISA og gjøre. Hvis du i tillegg vet fra før hva QNH og QNE er har du lest nok på denne delen av emnet.

Definisjoner
Du må vite hvor lang en nautisk mil er og at dette har sammenheng med ekvidistanser på et kart å gjøre. Alt som står i kurset til luftfartstilsynet er «eksamensstoff», også de tilhørende lenkene. Lag deg selv noen huskeregler.

For eksempel for å huske BSL’er (Bestemmelser for Sivil Luftfart), og hva de står for:
BSL-A (ALLE ANDRE REGLER)    –           Generelle Bestemmelser
BSL-B (BOLTER OG SKRUER)     –           Flytekniske Bestemmelser
BSL-C (Certifikater)                       –           Luftfartssertifikater og bevis
Osv…

Alle relevante BSL er «fritt vilt» på eksamen, og det er viktig at du har oversikt over hvor du finner de forskjellige reglene.

Regelverk
Du må forstå de 76 paragrafene som danner fundamentet for RPAS i luftfartlovgivningen, og du må kunne betydningen av de begrep som er benyttet i forskriften. Er du usikker på disse begrepene eller andre grunnleggende ting i forbindelse med teorien, bør du vurdere å bruke mer tid på forberedelser, evt søke ekstern hjelp.  Regelverket kan virke komplekst, og du skal selvsagt ikke måtte greie ut om detaljerte problemstillinger knyttet til operasjoner innenfor norsk økonomisk sone i forhold til internasjonal lovgivning, men du må vite definisjonen på hva som er dag- og hva som er en nattoperasjon.

Flervalgsoppgaver

Eksamen består av 40 flervalgsoppgaver og du bør raskt se hvilke to alternativer som er «helt ute», men pass på å lese spørsmålet nøye – Noen ganger kan spørsmålet være stilt i nektende form eksempelvis «Hvilke operasjoner er IKKE underlagt BSL A7-1» Dessverre bruker ikke luftfartstilsynet fet skrifttype, store bokstaver og understreking på disse oppgavene, så følg nøye med og bruk den tiden du trenger. 80 minutter er et hav av tid, og ennå har vi ikke hørt om noen som har sittet tiden ut. Skulle du mot formodning ikke bestå, er det bare lommeboken som bestemmer hvor mange ganger du kan avlegge eksamen. Det koster for tiden kr 1010,- pr. forsøk.

Eksamensavleggelse

Sjekk opp i god tid før eksamen når vegvesenet har åpnet for «drop-in». Disse detaljene står på vegvesen.no og gir deg ro før selve avleggelsen. Husk å ta med gyldig legitimasjon og et vanlig betalingskort for betaling (de aksepterer ikke kredittkort).

Se også et av våre medlemmers erfaring i forbindelse med «dronelappen».