DRONESTATUS 2017 Befolkningens syn og operatørenes holdninger, parallelle eller kryssende interesser? Ola Askheim, Opinion
Foto:Fredrik Naumann

– 230.000 nordmenn eier en drone

Det viser en undersøkelse fra Opinion.
Jan Frantzen

– 230.000 nordmenn eier én eller flere droner, sier Ola Askheim fra Opinion som har gjort en rekke undersøkelser for UAS Norway. Han presenterte disse under UNC-konferansen fredag. 

Dette tallet er langt unna det UAS Norway har operert med, som er rundt 50.000.  

. Det er ingen grunn til å tvile på tallene Opinion kommer med. Tallet 50.000 gjelder spesifiserte droner som er innenfor nærings- og nyttedefinisjonen. Folk svarer nok mer generelt, også på droner på 40-50 gram som omfattes som leketøy, sier Anders Martinsen, leder i UAS Norway.  

Ola Askheim, Opinion. Dag to av UNC 2017, årets viktigste dronekonferanse.

Et utvalg andre tall fra undersøkelsen : 

 Interesse: 

843.000 nordmenn vurderer å kjøpe drone.  

 

Operatører etter bransje:  

Medier: 43 % 

Entreprenører/bygg/ anlegg: 13 % 

Eiendom: 7 % 

Annet: 37 %  

 

Regler:  

85 % av alle droneoperatører sier de har tegnet pålagt forsikring  

99 % sier de har registrert seg hos Luftfartstilsynet 

93 % sier at de kjenner regelverket  

52 % sier at de alltid følger regelverket 

42 sier at de neste alltid følger regelverket  

72% av alle operatører sier de er svært opptatt av problemstillinger rundt luftfart 

 

Hvor langt unna mener droneoperatøren at man bør være fra publikum 

20 meter: 8 % 

50 meter: 17 % 

100 meter: 19 % 

250 meter. 15 % 

 

Hvilken betydning kommer droner til å få fremover når det gjelder samfunnsnyttige mål:  

Blant droneoperatører: 

74 %: Svært viktig 

17 %: Ganske viktig 

Blant den generelle befolkning: 

43 %: Svært viktig  

44 %: Ganske viktig