Foto:Milesobrien.com

Teknologien endrer regelverket

Tekst: Anders Martinsen

-Jeg kom som en entusiast med en viss bekymring om vi er i ferd med å slippe løs en teknologi som kunne skade folk, jeg drar hjem overbevist om at det ikke kommer til å skje. Det sier teknologi-journalisten Miles O´Brian til Dronemagasinet.

-Det vi ser her er en bransje som er i en eksplosiv vekst og veldig fokusert på at utviklingen og integreringen må skje på en sikker og god måte. Det store spørsmålet nå er om FAA som til syvende og sist regulerer dette, vil gjøre det på en slik måte at teknolo.gien kan utnyttes og samtidig sikre en god og sikker integrasjon i forhold til annen luftfart, mener O´Brian. At AUVSI`s arrangement er viktig, er det ingen tvil om mener piloten og drone-entusiasten.

– Alle er her, alt fra politikere, NASA, FAA, samtlige forsvarsgrener og bransjen selv sender sine ledere her for å treffe bransjen og utvek.sle erfaringer og ideer. Det er mange samarbeid som blir knyttet i løpet av disse dagene. Messen tar for seg flere områder for ubemannet industri og ikke bare luftfartsdelen, og nå som det er meget positive utsikter økonomisk, ser vi også en vilje fra investorer som vi tidligere kun så mot det militære marke.det. Nå har det hele snudd og nå er det den sivile delen som militære løper etter og ikke motsatt.
Hva er det som driver innovasjonen?
-Du har flere kombinasjoner av teknlogier som blandes og alt fra kunstig intelligens til smartere batterier, MEMS (Micro-Electro-Mechani.cal Systems), machine learing, see and avoid teknologi til teknologi som går i retning av mer autonome droner. Når dette kombineres og utvikles får vi fantastiske muligheter. Selv om vi i dag ser at foto og film er en viktig og stor aktør for bruk av droner er det nå fremover stort fokus på data.innsamling og for å få dette til må vi ha plattformer til å utføre disse jobben på – det ser vi mange eksempler på her.
Som i Norge, er amerikanerene opptatt av at samfunnet skal ak.septere droner som et fremtidsrettig og positivt verktøy. Men O´Brian er ikke i tvil om hva som må til for at folk skal få en enda mer positiv holdning til droner. – Vi er trolig inne i et skille, under arrangementet her i New Orleans hadde USA Today en artikkel fra messen. Jeg ventet meg en artikkel om hvor farlig det kan være med droner, men det ble ikke slik – artik.kelen fokuserte på helt andre positive sider med den ubemannede teknologien. Det er et stort øyeblikk mener jeg. Folk blir mer og mer opptatt av verdien droner kan ha og med Amazon sitt prosjekt har de også forstått at dette kan bety noe for dem personlig. Videre ser vi også nå at media selv er interessert i droner – det gjør nok også at medias vinkling selv blir mer positiv og i endring.
Har bransjen nok fokus på sikker integrasjon?
-Ja det mener jeg, men samtidig skal vi ikke skape en krisestemning rundt dette. Husk at det er mer enn milliarder fugler i det kontinentale USA, selv med millioner av droner betyr det ikke at det vil være umulig å få til. Bare se på uAvionix – et lite firma med et stort bidrag i retning av sense-and-avoid teknologi. De har laget verdens minste ADS-B sender/ mottaker som kan monteres på droner som gjør at droner kan se og bli sett av andre i samme luftrom. Nå som folk begynner å se hva som er mulig for dem selv med teknologien, ser vi også en større vilje og interesse for å utvikle og integrere teknologi for sikker bruk av droner. Men på den regulatoriske siden er det først når vi kan fly over horisonten og også på natten at vi virkelig vil se den største veksten, den kommer og det er ikke lenge til. FAA må løse dette, det er alt for stort press på dem – det kan sammenlignes med når UBER kom på banen. Det tvinger frem løsninger vi tidligere ikke engang hadde tenkt på, avslutter Miles O´Brian.