En fagperson skal opp i helikopteret. Normalt er det en Tensio-intern fagperson som er med helikopteret opp på linjebefaring. Det vil Tensio fortsette med de tre neste årene og vil ikke legge til rette for et teknologinøytralt anbud. Foto: Tensio

Tensio nekter droner i linjekontrollKrever helikopter for oppdragene i nytt anbud

Tensio skal sjekke 47.000 strømmaster over 5000 kilometer i Trøndelag de neste tre årene, men nekter droner adgang. – Vi vil kun bruke helikoptre i dette anbudet, bekrefter Tensio.
Ole Dag Kvamme

– Anbudet er laget ut fra den jobben som skal gjøres. Kontroll- og befaringsprosessen i forsyningsområde nord krever bruk av helikopter for å frakte fagpersonen som utfører arbeidet, sier kommunikasjonsdirektør Bengt Eidem.

Anbudet gjelder for 2021, men åpner for forlengelse to år til. For alle tre årene gjelder det at kun helikopter skal benyttes.

– Kontraktsperioden er for ett år, men opsjonen for utvidelse i ett pluss ett år har de samme betingelsene, sier kommunikasjonsdirektør Bengt Eidem i Tensio AS til Dronemagasinet.

Linjesjekken er del av en stor jobb som er delt i to. I et annet anbud for sørlige del av Trøndelag har Tensio lyst ut en teknologinøytral konkurranse for sjekk av 32.000 master over 4.000 kilometer.

Lyst ut 19. januar

Tensio AS er navnet på et nytt selskap fra 2019, som består av TrønderEnergi Nett og NTE Nett. Det leverer strøm til 250.000 kunder, og reklamerer med å være Norges nest største strømnett-aktør.

19. januar lyste selskapet ut en stor kontrakt for linjebefaring, termografering og toppbefaring av distribusjonsnett og regionalnettet i den nordlige delen av Trøndelag.

«Dette oppdraget skal utføres ved hjelp av helikopter, slik at det ikke åpnes opp for bruk av andre metodikker.» heter det i anbudet Tensio.

Stadig større del av bransjen åpner for muligheten til å bruke droner. I november ble det for eksempel kjent at Skagerrak Nett i Telemark velger droner for å befare høyspentnettet.

Flere i bransjen har tatt kontakt med Tensio, for å forsikre seg om at det virkelig kunne stemme, at Tensio krevde helikopter og en egen kontrollør om bord,

Tensio opplyser selv om sine spesielle betingelser i gjentakelser til mulige tilbydere, og datoen for å melde inn tilbudet er allerede neste uke 19. februar.

– IKKE KLARE: – Organiseringen av arbeidet i nord er foreløpig ikke rigget for en annen utførelse enn ved bruk av helikopter, og slik har det vært i ti år, sier kommunikasjonsdirektør Bengt Eidem i Tensio AS. FOTO: Tensio AS.

«Oppdragsgiver har fått inn flere spørsmål vedrørende bruk av droner og helikopter til gjennomføring av oppdraget i denne konkurransen.» skriver Tensio, og viser til at det skal være helikoptre.

Dronemagasinet var torsdag og fredag i kontakt med kommunikasjonsdirektør Bengt Eidem, som ikke ønsket å la gi Dronemagasinet tilgang til dem i selskapet som har kunnskapen om linjebefaringen.

Ulikt nord til sør

– Organiseringen av arbeidet i nord er foreløpig ikke rigget for en annen utførelse enn ved bruk av helikopter, og slik har det vært i ti år. Tensio vil i den nordlige delen fullføre toppkontroll og linjebefaring innenfor gjeldende system og organisering, det er det mest effektive for inneværende år, mener Eidem.

– Dere bruker droner i sør, men krever helikopter i nordlige områder. Hva er forklaringen?

– Arbeidsprosessene rundt denne jobbutførelsen er forskjellig i nord og i sør. I forsyningsområde sør gjøres all kontroll og prosessering av bilder i etterkant av flyging og billedtaking. Litt forenklet: Den reelle befaringen skjer på kontoret i etterkant. I forsyningsområde nord gjøres en viktig del av jobben med kontroll og prosessering av en fagperson som er med opp i helikopteret under flygingen. Litt forenklet: Den reelle befaringen skjer i større grad oppe i helikopteret, og i mindre grad på kontoret etterpå, svarer Eidem.

Trenger egen montør i helikopteret

Han sier Tensio ønsker å gå over til større bruk av droner, men at man ikke er klar til dette ennå, utover at man har tatt i bruk droner ved mindre hendelser.

Eidem mener slike teknologikrav er lovlige og ikke diskriminerende, ut fra behovet i anbudet.

En egen fagperson skal være med i helikopteret, men det er ikke et krav at vedkommende skal være fra Tensio.

– En fagperson skal opp i helikopteret. Normalt er det en Tensio-intern fagperson. På grunn av Korona ligger det an til at vi i år henter inn en ekstern fagperson med relevant kompetanse, sier Eidem.

– Bransjen opplyser slik jeg forstår det rundt 100 flytimer. Med forbruk på 160 liter per time for AS350 som er mest brukte helikoptertype, gir dette 16 000 liter Jet A1 forbruk. Dette medfører over 50 tonn CO2-utslipp for denne jobben, som tilsvarer 250 000 km kjøring med personbil. Hvordan rimer dette med Tensios klimamål?

– Vi ønsker selvsagt å ha minst mulig utslipp fra vår virksomhet. Hva som gir den mest Co2-effektive gjennomføringen vil derfor være et av flere viktige parametere når vi skal sy sammen mer felles måter å jobbe med slike befaringer i årene som kommer.

– Skulle Tensio sett dette annerledes?

– Definitivt. Målet er gjøre seg uavhengig av helikopter, men hele Tensio er ikke rigget for å gå den veien med en gang, sier Eidem.

– Det høres litt gammeldags ut?

– Det handler ikke om gammeldags, men om hvordan man er rigget i system og organisert. Her er vi inne i en tiårig syklus, og benytter dette alternativet ut tiden. Men lenger nedi gata ønsker vi å gjøre oss uavhengig av helikopter, sier Eidem.